Friday, October 28, 2016

Alam mo ba ang DNA?

DNA o ibig sabihin ay  Deoxyribonucleic acid is a molecule that carries the genetic instructions used in the growth, development, functioning and reproduction of all known living ... 


Malalim ang ibig sabihin nito lalo na't malalim na english at kung hindi ka pamilyar sa usapin ng siyensiya mahihirapan unawain ang ibig sabihin.  Para sa madaliang pagpapaliwanag hindi imbento ang DNA kung hindi ito ay isa sa modernong pagunlad ng siyensiya kaugnay ng pagsasaliksik sa pagunald ng kaalaman sa pag sulpot ng lahat ng bagay buhay man o hindi.  

Dahil sa tinatalakay natin ay tungkol sa kalusugan kayat' napakahalaga ng usaping DNA dahil kung nauunawaan natin ito mas makikilala natin ang sarili o iba pang nilalang kung paano ito sinilang, ano ang komposisyon nito at bakit ito ganito o mas magpapaliwanag kung saan ba naggaling ang sakit na nararamdaman natin.  Sana ay may simpleng paliwanag tungkol sa DNA.  Ang dapat nating isa isip ang DNA ay  isang  "molecule" ibig sabihin pinakamaliit na sangkap ng isang bagay na kung saan kapag pinag aralan ay malalaman ang maraming impormasyon dahil sa struktura nito. 


Bakit ba pinag uusapan natin itong  DNA ? 

Medyo napalayo  sa mga simpleng pinaguusapan nating mga usapin sa kalusugan  pero sa akin nabunggo ko lamang ang artikulong ito o organisasyon at ako ay naging interesado dahil nga sa malaking relasyon nito sa kalusugan.  Sumali ako sa DNAsimple.org  dahil sa nakitang kahalagahan nito , ang ibig sabihin ng  pangalan ng DNAsimple.org  ay pasimplihin ang pag unawa sa  DNA o pasimplihin ang siyensiya. 

Alam natin ang tungkol sa DNA dahil naging popular na ito kapag gusto mong malaman ang isang bata kung sino ang ama ,  kukuhanan ng simpleng buhok o laway ang isang babae o ama. Kapag isinagawa ang pag aaral sa kanilang DNA o yong nakuhang sample ng kanilang buhok o lawa malalaman na kung sino ang ama o ina.  Kahit ako ganito lang ka simple ang pag unawa ko dito at pang karaniwang alam nating mahal ang  mag paDNA kaya't  isa rin ito sa naka attract sa akin na sumali sa DNAsimple.org malalaman tayo sa DNA natin at walang gastos babayaran ka pa! di ba ok?

Ano ba itong DNAsimple.org ? 

DNAsimple ay isang organisasyon na match maker sa mundo ng genetic research.  Kung mayroon daw research na nangangailangan ng mga partisipante na katulad niyo o tayo ito ay ipapaalam sa atin at tayo  ay iimbitahan para makilahok . Kung kayo ay lalahok kayo ay babayaran, Ang paglahok ay magiging "anonymous" ibig sabihin hindi ipapaalam ang inyong personal na impormasyon, Ngayon para kayo makilahok o maging isang partisipante susunod kayo sa mga hakbangin sa ibaba; 


For donors, the basic steps are: ( simpleng english ang nasa ibaba nito )

     1. Lumagda o magkaroon ng sariling accuntt.
     2. Ibigay ang mga pansariling impormasyon kagaya ng idad at taas.
     3. Punuan ang simleng sariling impormasyon sa usaping medical
     4. Maghintay ng ilang segundo , habang sinusuri sa mga pag aaral o
         pagsasaliksik na ating sasalihan
     5. Kung ikaw ay di kuwalipikado , sasabihan kaagad 
     6. Balikan o pag aralan ang mga gagawing pag aaral kung ikaw ay
         naka-match  at kung nais mong mag participate
     7. Kung nag desisyon ka na mag participate , padadalhan ka ng kumpletong
         saliva kit sa iyong tirahan at ikaw ay babayaran

Free ba ang pagsali ? 
 
OO, ang pagsali ay 100% libre o free . Ang bawat donor ay babayaran sa bawat isang pagaaral na kung saan ikaw ay nag donate ng iyong DNA. Magbabayad ang researcher kapag nakumpleto ng isang donor ang pagbibigay o pagpapadala ng sample na "laway".

Magkano ang bayad ?

Ang eksaktong halaga ng kabayaran ay depende sa bawat pag aaral na itatakda ng researcher, ngunit ang batayang halaga na basic sa isang donasyon ay  $50.00 . Katumbas ang isang donasyon ng donasyon ng dugo ngunit ang donasyon ng "laway" ay hindi masakit. Nililinaw din na sa mga donors na nasa labas ng US at Canada na kung saan ay maging mahirap gumamit o magpadala ng tseke ang gagamitin ay pre - paid visa cards. 


Insentibo sa mga mag refer na sasali dito sa DNAsimple

Tatanggap ka ng $5 kung saan nag refer ka ng isang donor at dagdag na $10 kapag ang iyong na irefer ay nag donate naman ng DNA.
 
Ito ang aking link para sa mga gustong sumali at maging donor ;
 https://www.dnasimple.org/users/sign_up?referral_token=dna-simple-$5-82ebdc906f

Pauna kong natanggap na bayad sa pag karefer na isang donor aking ka partner  


 Para malaman pa ang iba pang detalye lumagda na bilang kalahok o kasapi ng DNAsimple.org , ito ay kasalukuyang nagsisimula sa US at Canada at susunod ang ibang mga bansa