Wednesday, December 3, 2014

USOG may relasyon ba sa kalusugan ?

USOG isang matandang paniniwala na hindi tanggap ng  maka- siyentipikong panggagamot sa kasalukuyan ngunit marami ang mga naniniwala nuong panahong di  pa maunlad ang maka-siyentipikong medisina . Ano ang usog at  may relasyon ba ito (nakakaapekto)  sa kalusugan?

Tunghayan natin ang mga inpormasyon sa wikipedia ;
  
Usog or balis is a topic in psycho-medicine in Filipino Psychology (but considered just as a Filipino superstition in Western Psychology) where an affliction or psychological disorder is attributed to a greeting by a stranger, or an evil eye hex. It usually affects an unsuspecting child, usually an infant or toddler, who has been greeted by a visitor or a stranger.[1]

In some limited areas, it is said that the condition is also caused by the stranger having an evil eye or masamang mata in Tagalog, lurking around. This may have been influenced by the advent of the Spaniards who long believed in the mal de ojo superstition.

Once affected, the child begins to develop fever, and sometimes convulsions. Supposedly, the child can be cured by placing its clothing in hot water and boiling it. In most other places, to counter the effects of the "usog" the stranger or newcomer is asked to put some of his or her saliva on the baby's abdomen, shoulder or forehead before leaving the house. The newcomer then leaves while saying: "Pwera usog... pwera usog..." The saliva is placed on the finger first, before the finger is rubbed on the baby's abdomen or forehead. The stranger is never to lick the child.[2] The practice is that the stranger or visitor is asked to touch his or her finger with saliva to the child's body, arm or foot ("lawayan") to prevent the child from getting overpowered ("upang hindi mausog").
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sa impormasyong binanggit sa aking pag unawa mayroong isang taong  may malakas na "enerhiya" ay kayang  maipluwensiyahan ang physical o psychological na  pangangatawan sa halimbawang ito ay sa isang bata. Sa  paniniwala pa rin tinitingnang ito ay impluwensiya nuon pang panahon ng kastila ( nasa ngayon nasa isip pa rin ng mga tao at nangyayari pa rin) . Sa karanasan natukoy na naalis naman o nakokontra naman ang usog  at naalis din ito sa pamamagitan ng pag punas ng laway ng nanguusog sa nausog , o pagsasabi na pwera usog .  

Kaya sa impormasyon mula sa wikipedia o iba pang mga website matutukoy na may epekto ang "usog" sa kalusugan ng tao , bata man o matanda.  Ang epekto nito hal. sa bata ay nilalagnat o nagiging balisa na hindi maipaliwanag kung ano ang nangyayari bagama't ito ay nawawala naman sa mga paraang masasabing "makaluma" o galing sa praktis ng mga matatanda o albularyo. 

Ang "usog" para sa akin ay hindi lamang sa mga bata nangyayari , ito rin ay maari o posibleng nangyayari din sa mga may idad. Naniniwala ako na posibleng nangyari ang usog sa kaninuman. Nangyari ito sa akin nuon pang matagal na panahon sa isang "campaign event" na kung saan may bumati sa akin na di ko kakilala at nang matapos ang event pag uwi ko sumama ang aking pakiramdam, nahilo ako at tila masusuka. Tinawagan ko ang mga kaibigan ko sa "campaign event' at ikinuwento ko ang pangyayari. Sinabi nila na ang bumati sa aking tao ay madalas na nakakausog at ang kailangan lamang gawin ay banggitin ang kanyang pangalan at mawawala na ang "uso" ganuon nga ang ginawa ko , walang gamot akong ininom at nawala na ang usog. Sinuri ko pa rin ang pangyayari , may nakain ba ako na posibleng mangyari sa akin ang pagkahilo o may iba pang dahilan. Wala akong makitang ibang rason , maliban sa binabanggit ng mga dumalo sa "campaign event" na itong taong sa pangalang "sam" ay marami nang nausog. 

Kung mapapansin malakas ang personalidad ni Sam at lider siya ng isang grupo dumalo sa event. Isa ito sa nakikita kong katangian ng isang mang uusog malakas ang personalidad, iba ang aura niya at nakakaapekto sa ibang tao at kung mahina ka, siguradong "mauusog ka". 

Hindi tanggap ito ng kasalukyang western medicine ngunit may mga bagay na di naman talaga naipapaliwanag ng medisina, katulad din ng acupuncture di naman ito pinaniniwalaan nuon at di natatanggap pero lumaganap na rin. Ang mga herbs na nakakagaling di binibigyan ng pansin  dati pero dahil di na mapigilan na marami ang naniniwala at nagpraktis na gamitin ito unti unti na ring nagiging bahagi ng paniniwala. Ang malinaw lang kapag maapektuhan ang interes ng kanlurang panggagamot at mababawasan ang tatangkilik sa modernong panggagamot hindi ito kikilalanin pero naaalpasan din sa kalaunan. 

Ang mga link sa ibaba ay mga artikulo ding tumatalakay sa usog at partikular kung paano din iiwasan o imanage kapag nausog na. 

http://www.smartparenting.com.ph/kids/baby/is-usog-for-real
http://www.stuartxchange.com/Usog.html

Saturday, November 29, 2014

Ano ang di sinasabi ng duktor tungkol sa sipon at trangkaso?

Ang nakasanayan na nating kumbensyunal na paggagamot at ang industriya ng Parmasyetika ay sinasanay tayo na maniwala na " walang lunas" sa ordinaryong trangkaso at sipon , ang tanging panlaban lamang dito ay ang "vaccine" na may lasong kemikal at sa panahon ng flu at sipon mas kakailanganin ng mga gawang gamot para pigilan ang mga sintomas ng mga ito. 

Ang karaniwang sipon at trangkaso  ay dulot ng mga viruses. Kayat para maunawaan ang karaniwang sipon at trangkaso  sa ating katawan , kailangang maintindihan kung ano ang ginagawa ng mga viruses sa antas ng mga sellula. 

Natatandaan ba natin ang tinatawag na "cellular division" nuong klase natin sa science.  Dito itinuro ang mga "cells" ay tinatawag na parent cells, at sa proseso ng duplikasyon ng mga cell ( mitosis) at dibisyon ng mga cell (cytokinesis) ang bawat parent cells ay nahahati sa dalawang anak na cell o tinatawag na daughter cell. At ang bawat daughter cell ay kinikilalang parent cell na mahahati sa dalawang cell at 2 uling daughter cell at marami pang iba. 

Ang mga viruses ay kakaiba sa mga cells ng tao, dahil hindi ito nag-duplicate sa pamamagitan ng mitosis at cytokinesis. Ang mga viruses ay mga maliliit lang na bahagi ng gawang cell na nababalutan ng protina. 

Kaya't ang mga viruses ay hindi nag-reproduce sa sarili nila. Para lamang manatili ang mga viruses sa katawan ay sa pamamagitan ng paggamit ng metabolismo ng mga cellulla ng katawan para maparami nila ang kanilang sarili. 

Kayat kapag nakapasok na ang viruses sa isang cellulla ng katawan ito ang nangyayari; 

1. Ginagamit ng virus and mga sellula ng katawan para maparami nito ang sarili at binubuksan pa ang iba pang mga sellula upang ang mga bagong viruses ay lalong magpaparami. 

2. Ang mga viruses ay nagiging bahagi ng DNA na nagiging dahilan upang maipasa ang mga viruses sa mga 
daughter cell. Kapag napasa na ang virus sa mga daughter cell dito na mag duplicate muli ang viruses

Nandito ang susi kung bakit dapat unawain na ang ordinaryong sipon at flu , kung pahihintulutan na mawala ito ng kusa  na kailangan lamang ang pahinga ang katawan.

     Sa pag atake ng mga viruses , ang tinatamaan lang dito ay ang mga mahihinang sellula ng 
     katawan,  ang mga sellulla na ito ay matagal nang nababalutan ng mga sobrang dumi at 
     mga lason  na kung saan ay mahina at kayang atakihin ng mga viruses.  Ito ang mga sellula
     na gusto nating  mawala na at mapalitan ng mga bago.

Kung wala ang ating interbensyon ang ordinaryong 
sipon at flu ay isang natural na pangyayari sa katawan na hinahayaan nito na linisin ang mga sira nang mga 
sellula na kung wala ang viruses ay matatagalan itong matukoy, masira at malinis. 

Ang mga "uhug" na sinisinga sa ating mga ilong  ay naglalaman ng di mabilang na mga patay ng sellula ng ating katawan dahil sa duplication ( lytic effect ) ng mga viruses.

Kaya't sa pagsusuri natin sa nangyayari sa mga sellula kapag may sipon at flu ay isang natural na paraan ng pagpapanatili ng ating katawan para tayo maging malusog. Hanggat mayroon tayong sapat na pahinga, hydrated at may sustansiya ang ating katawan, di na kailangan pa ang mabakunahan o uminom ng mga gamot, pigilan ang mga barang sinuses. Ang lahat ng mga di komportableng sintomas na ito ay mga paraan ng katawan para mailabas ang mga dumi ng katawan at aksyon ng katawan para malagpasan ang flu at sipon.  Wasto rin naman na gumamit ng mga gamot katulad ng "aceminophen" kung na natin kaya ang sipon o flu at kung makakatulong naman ang gamot para tayo makatulog sa gabi. Bagamat mas mahusay kung iiwasan na ang pag inom ng mga medikasyon na pumipigil lamang sa na proseso na dinadaanan kapag may sipon at flu.


Hindi naman kailangang pag daanan natin ang proseso ng natural na paglilinis ng katawan. Kung mapapanatili lamang natin ang ating kalusugan at mapapalakas ang immune system mananatiling malusog din ang ating mga sellula.  Kakayanin ng ating sellula na maapektuhan ng mga viruses na aatake. 

Pagkakaiba ng ordinaryong sipon at flu ?

       Ang ordinaryon sipon ay nararanasan ng dahan dahan ..ito ay nagtatagal ng isa hanggang
      dalawang araw. Kapag mayron nito naramdaman mo pagod,  bumabahing, umuubo at
      mayroong uhog sa iyong ilong.  Wala naman itong lagnat,  ngunit kung mayroon  ito ay 
      bahagyang mataas sa normal na temperatura.  Ito ay nagtatagal ng mga  tatlo  
      hanggang apat na araw , ngunit pwede din na magtagal ng 10 araw hanggang dalawang
      linggo. 

      Ang Flu ay dumarating ng bigla at masakit.  Mararamdaman ang panghihina at 
      pagkapagod at mayroong  lagnat na 40"C . Mananakit ang mga masel at mga joints,  
      mararamdaman ang panlalamig o chilled at masakit din ang ulo at lalamunan.  Ang lagnat  
      ay magtatagal ng tatlo hanggang limang araw  ngunit mararamdaman ang  panghihina at  
      pagod sa loob ng dalawa o tatlong linggo.  

Bilang panghuli ;  Dahil ang sipon at flu ay parehong bunga ng mga viruses,  hindi kailangan ang  anti-biotics . Ang mga umiinom ng anti - biotics panlaban sa sipon at flu ay nakakaramdam ng  pansamantalang ginhawa,  dahilan sa ang anti- biotics ay mayroong anti- inflammatory effect.  Ang pansamantalang kaginhawahan ay  mayroong negatibong impact sa mga  "mahusay " na sellula na sinisira nito.  Kung  talagang kailangan ng tulong para sa pagmanage ng sakit sa panahon ng sipon at flu,  mas inirerekomenda na uminom ng maliit na dosage ng acetaminophen kaysa  anti- biotics. 

Bakit kaya di sinasabi ng mga duktor ang natural na pangyayaring sipon at trangkaso? 
 

Source: DrBenKim.com
http://www.realfarmacy.com/what-most-doctors-wont-tell-you-about-colds-and-flus/

Monday, November 24, 2014

Ibat ibang lunas sa ubo at sipon

Pineapple juices; 

Kung titingnan ang pineapple juice ay ang natural na walang kemikal na "cough syrup". Sa panahon ngayon ng taglamig at sakit na flu at sipon , ito ang prutas na kailangang  isama natin sa ating diet.

Ang pineapple juice ay  isang anti-inflammatory at taga lunas ng ating ubo.  Nilulunasan nito ang iyong namamagang lalamunan, pinalalabas nito ang "mucus" at tinutulungan nitong malunasan ang may sakit sa sipon ng may limang beses.Ang pineapple juice ay mayaman sa bitamina C, na mahusay kapag ikaw ay may sakit. Ang immune system ng katawan ay binubuo ng 70% na bitamina C , kung kayat madaling maubos ito kapag may sakit. Kung kayat  mas mainam na uminom ng mga natural na bitamina katulad ng pineapple juice.

Salamat sa  March for Monsanto at  http://higherperspective.com/2014/11/pineapple-juice-cough.html#k9kLQOP5054VWoVK.99 para sa  artikulo na ito.


Wet Sock Treatment; Natural na panlunas sa flu at sipon

 Parang kakaiba itong paraan na ito pero epektibo ito ayon sa mga eksperto sa mga natural na paraan ng paggagamot.  Ang tawag sa paggagamot na ito ay  "heating compress" . Ang ibig sabihin nasa sa katawan na ang bahala para pag initin ang lamig 

ayon kay Dr Wallace. Umaaksyon ang katawan dahil sa malamig na medyas sa pamamagitan ng  pagpapabilis ng sirkulasyon ng dugo sa katawan,  at  pinakikilos din nito ang "immune system'  . Kailangang  pagalawin ang immune system para labanan ang pagkakaroon ng sakit.
Pinaiinam din nito ang kondisyon ng "respiratory passages" sa pamamagitan ng pag- decongest sa respiratory passages, ulo at lalamunan,  Mayroon din itong sedation effect, at marami din  ang nagsasabing mas nakakatulog sila ng mahimbing habang isinasagawa ang treatment na ito.  Mahusay at ginagawa din ito sa pag alis ng sakit at pagpapagaling sa mga sitwasyong may impeksyon ang isang bahagi ng katawan. 

Pamamaraan: 

Step 1. Basain ang medyas sa isang bowl ng tubig na malamig. Kapag basa na ang medyas
              pigain ito para maalis ang sobrang tubig. 

Step 2  Ilagay ang mga paa sa isang timba ng mainit na tubig para mainitan ang mga paa. 
             Ibabad ang mga paa ng mga 10 minuto at habang ito ay mainit. 

Step 3 Alisin ang mga paa sa timba, tuyuin ito at isuot ang malamig na medyas at magsuot ng
             tuyong wool na medyas. ( kung nais masahin ng rosemary oil ang paa para sa mas 
             dagdag na benepisyo. Nakakatulong din ang rosemary oil sa sirkulasyon.

Step 4  Tumungo na sa higaan at siguraduhing ang mga paa ay kulob at may takip, dahil 
            di maging epektibo ang treatment na ito.

Salamat sa March Against Monsanto at Living Traditionally para sa artikulong ito http://livingtraditionally.com/wet-sock-treatment-natural-remedy-cold-flu/

Natural Remedy Against cough and sore throat
Ang unang hakbang sa recipe na ito ay ang pagpapakulo ng 250 milliliters ng gatas at hayaan itong lumamig. Tapos ay magdagdag ng isang kutsaritang butter at isang kutsaritang honey . Maghalo din ng isang pula ng itlog na sariwa at 1/4 na kutsarita ng baking soda. Inumin lamang ang resipeng ito sa loob ng limang araw.  Ang mga bata ay dapat kalahating kutsarita lamang ang inumin.  

Subukan din ang resipeng ito sa ibaba ,  Painitan ang resipe at inumin ang kalahati sa umaga at kalahati sa gabi. 
 
  • 2 teaspoons of olive oil
  • 2 teaspoons of lemon juice
  • 2 teaspoons of water
  • 1 teaspoon of honey
Salamat sa artikulong ito mula  sa Higher Perspective   http://higherperspective.com/2014/10/remedy-cough-drop.html#IRWGlTU568kYWvqd.99

Friday, November 7, 2014

Cinnamon and Honey for Colds


Sa panahon ngayon na tag lamig dito sa Canada at iba pang mga lugar sa mundo marami ang siguradong dadapuan ng sipon at ubo  kung kaya't  anumang masaliksik natin  kaugnay nito ay siguradong makakatulong sa  mga tao.

Ang larawan na may gabay sa pag timpla ng cinnamon at honey ay inilathala at mula sa https://www.facebook.com/chef.skai.juice?fref=photo ,  kaya tayo ay nagpapasalamat sa artikulong ito.

10 Masustansiyang Prutas na Makikita sa Pilipinas


10 MASUSTANSYANG PRUTAS
by Dr. Willie T. Ong (Like and Share po)
Sa nakaraang artikulo mababasa ang 36 na prutas, gulay at mga herb na naglilinis ng katawan o nag dedetox inaalis ang mga lason . Ang karamihan ng nabanggit na mga bagay  ay di makikita sa Pilipinas kung kayat mahalaga din ang artikulo na ito bagamat hindi para sa detox kung hindi bilang masustansiyang mga prutas.


KAIBIGAN, heto ang 10 pinakamasustansyang prutas na ginawa ng Diyos para sa tao:

1. Saging – Mabuti ang saging sa mga nag-eehersisyo at sa may sakit sa puso dahil may taglay itong potassium. Para sa hindi makatulog at stressed sa buhay, nakapagpaparelax din ang saging dahil sa sangkap nitong tryptophan. Kumain ng 2 saging bawat araw para makaiwas sa sakit.

2. Mansanas – May vitamin C at anti-oxidants ang mansanas. Mahalaga na kainin din ang balat ng mansanas dahil may taglay itong pectin na nagtatanggal ng dumi sa ating katawan. Panlaban ang mansanas sa mataas na kolesterol, arthritis at sakit ng tiyan.

3. Maaasim na prutas tulad ng calamansi, dalandan, orange, at suha – Masagana ang mga ito sa vitamin C at panlaban sa sipon, ubo, hika at arthritis. Kapag kumakain ng dalandan, kainin din ang mga maninipis na fibers (pulp bits at membrane) dahil mabuti ito sa ating sikmura.

4. Strawberry – Naniniwala ang mga eksperto na panlaban sa kanser ang strawberry. Mag-ingat lang at may mga taong allergic sa strawberry. Hugasan maigi bago kainin.

5. Papaya – Mataas sa vitamin A at vitamin C ang papaya kaya nakatutulong ito sa ating kutis. Ang papaya ay may papain, isang kemikal na tumutulong sa pagtunaw ng pagkain at sa pag-regular ng ating pagdumi. Mataas din ito sa fiber.

6. Ubas – Ang ubas ay may tannins at flavonoids na puwedeng makapigil sa kanser. Kumain ng ubas kung ika’y nagpapagaling sa sakit. At kapag kulang sa dugo at mahina ang katawan, kumain ng ubas para manumbalik ang iyong sigla. Kaya paborito itong iregalo sa mga dumadalaw sa ospital. Hugasan maigi bago kainin.

7. Pakwan at melon – Panlaban ang mga ito sa sakit sa bato at pantog (kidney at bladder infection). Ang pakwan at melon ay punong-puno ng vitamin C at potassium. At kapag tag-init, ito ang kailangan ng ating katawan.

8. Buko – Ang buko juice at nakatutulong sa may kidney stones (bato sa bato). Nililinis din ng buko ang ating katawan.

9. Abokado – Ang abokado ay may taglay na good fats at healthy oils. Dahil dito, nakatutulong ito sa pag-iwas sa sakit sa puso at istrok. May sangkap din itong vitamin B6 at vitamin E na pampakinis ng ating balat. Para hindi kumulubot ang mukha, kumain ng abokado.

10. Pineapple – Ang pine­apple ay may bromelain na makapagpapalakas sa ating resistensya. May sangkap din itong manganese at vitamin B na nagbibigay lakas sa ating katawan.

Tandaan po ang listahang ito. Ipaalam sa magulang at ituro sa anak. Ipakita rin sa titser, para malaman ng lahat ang 10 pinakamasustansyang prutas.

Para sa dagdag tips, Like this page - Dr Willie Ong's Health Tips

Photo source: Ako C Kim page
— with Jeanne Dolorzo and 48 others.

Sunday, November 2, 2014

(MAM) Pagkaing nag-dedetox at naglilinis ng inyong katawan

Ang artikulong ito ay hango mula sa March Against Monsanto (MAM)

Ang detoxification na dati nang ginagawa ng mga ninunuo natin libo libong taon na mula sa ibat ibang kultura ay nangangahulugan ng pagpapahinga,  paglilinis at pag nourish sa loob ng katawan.  Ang detoxification ay pagalis ng mga lason, pag-nourish ng katawan mga bitamina at mineral na kailangan ng katawan. Ang pag-alis ng mga lason sa katawan  ay makatutulong na ma protektahan ang katawan sa mga sakit at muling maibalik ang kalusugan.  Ang mga pagkain nag dedetox o naglilinis ng katawan ay nagpapalakas ng metabolismo,  nagsasaayos ng panunaw sa mga pagkain at nagbabawas ng timbang at nagpapatibay ng immune system ng katawan. 

1. Artichoke      

Tumutulong ito na mapahusay ang gawain ng liver (atay) na kung saan mas napapahusay ang pagaalis ng mga lason at iba pang bagay para tumagal ang buhay. Pinalalakas at pinadadami nito ang produksyon ng bile at dahil ang bile ang dumudurog sa mga pagkain na kung saan ay binabahagi ang mga sustansiya sa katawan, kung mas maraming bile , mas mainam.


2. APPLES     

Apples ay punung puno ng mahuhusay na sustansiya, nakukuha dito ang fiber, bitamina, mineral and ibang benepisyo katulad ng phytochemicals , katulad ng D-Glucarate flavanoids at terpenoids, Ang lahat ng ito ay nagagamit sa proseso ng detox. Ang apple ay mahusay na pinanggagalingan ng fibre pectin, na nakakatulong sa  pag- detox ng metals at mga food additives sa loob ng katawan,  Dapat lang na kainin ang mga organic na apple dahil ang mga non organic ay isa sa 12 mga pagkaing kinakitaan ng mga pestisidyo.  Ang mga apple na organic ay mayroong 15 porsiyento ng taas na anti- oxidant na di katulad ng ibang apples. 


3. ALMONDS       

Almonds ay ang pinakamahusay na pinagkukunan ng Vitamin E,  ang isang ounce nito ay may 7.3 mg ng alpha-tocepherol , Vitamin E, na kailangan ng katawan,  Mayaman din ito sa  fiber,  calcium, magnesium, at mga protina na nakakatulong para mabalanse ang blood sugar at maaalis ang mga kontaminasyon sa dumi.

4. ASPARAGUS    

Ang asparagus ay nagkakatulong na labanan ang pagtanda  at para maiwasan ang kanser. Tumutulong ito upang maging malusog ang puso, at mahusay itong  anti- inflammatory na pagkain. Nakakatulong din ito sa mga may problema sa liver. 

 5. AVOCADOS  

Ang mahiwagang prutas na ito ay punong puno ng "anti-oxidants" , nagpapababa ng cholesterol at pinalalapad nito ang blood vessel na binabara ang nakakasirang lason sa artery.  Ang Avocado ay may susansiyang tinatawag na "glutathione" na  kung saan pinipigil nito ang 30 ibat ibang klase ng carcinogen habang tinutulungan nito ang liver na alisin ang mga synthetic na lason. Ayon sa pananaliksik sa University of Michigan ang  mga may idad na mayroong mataas na level ng glutathione ay mas malusog at hindi magkakaroon ng atritis. Ang pagkain ng avocado ay nagbibigay ng mahusay na sustansiya at maayos na diet, sa pagkain ng asukal, mababang timbang, BMI, sukat ng baywang, mataas na good cholesterol at mataas na level ng lower metabolic syndrome. 

6. BASIL 

Ito ay mayroong anti bacterial na katangiang prutas at puno ng anti-oxidants para protektahan ang atay ( liver). Ang aktibong sangkap ay terpenoids. Ito ay mahusay sa pantunaw ng pagkain at detoxification. Sinusuportahan nito ang bato( kidney) at ang pagihi para mailabas ang di kailangang mga lason. Ang Basil ay kinilalang may katangiang anti-ulcer, mayroon ding anti-microbial na epekto laban sa mga bakterya, yeast, fungi at molds. Buto ng basil ay magagamit din sa constipation. Ang katangian ding anti cancer ng basil ay makikita sa kakayahan nitong maalis ang viral infections.

7. BEETS   

Ang isang kainan ng beets ay mas nagpapalusog kaysa sa iba pang mga pagkain. Hindi lang sa kaya nitong palakasin ang iyong energy at pababain ang blood pressure, kundi ang pagkain nito sa pangmatagalan ay nakakatulong labanan ang kanser, laban sa atritis, palakasin ang utak at magpababa ng timbang. Ang beets ay may sangkap ng phytochemicals at mineral para tingnan siya na "super fighter" sa mga impeksyon, tagalinis ng dugo at atay.  Pinalalakas ng beets ang kakayahan ng mga cell na tumanggap ng oxygen at kilalanin ito bilnag pinaka-mahusay na tagalinis ng katawan. Sa paggamit ng beets tinitiyak nito na ang mga lason sa katawan ay naaalis di katulad ng ibang detox na hindi kaya na mawala ang mga lason sa katawan.

8. BLUEBERRIES   

Ito ay may sangkap na natural na aspirin na nakakatulong na di masira ang tissue dulot ng mga chronic inflammation at di mabawasan ang sakit.  Ang 300 na gramo ng blueberries ay nakakatulong sa pagkasira ng DNA.  Ito ay isa ring anti -biotic na binabarhan ang mga bacteria sa daanan ng ihi, at tuloy naiiwasan ang impeksyon.  Mayroon din itong anti viral na katangian at super detoxifying phyto nutrients na tinatawag na proanthocyanidins. 

9. BRAZIL NUTS  

 Ito ay naglalaman ng selenium na susi sa pagpapalabas sa katawan ng mercury. Ang selenium ay nagpapalabas ng "selenoproteins" na umaaktong anti oxidants na pinuprotektahan nito na masira ang mga cells. Kinakikitaan din ito ng paglaban sa pancreatic cancer.

10. BROCCOLI  

Ang broccoli ay nagtatrabaho kasama ng enzymes sa atay upang gawing mailabas ang mga lasok sa ating katawan. Ang broccoli ay maaring kainin ng hilaw di kinakailangang i-microwave ang broccoli dahil sisirain nito ang sustansiya, nutrisyon at katangiang pang detox ng gulay. Ang broccoli ay mayroong malakas na katangiang laban sa kanser, anti-diabetic at anti-microbial na tinatawag na sulforaphane na tumutulong para maiwasan ang kanser, diabetes, osteoporosis at allergies.

11. BROCCOLI SPROUTS  

Ang broccoli sprouts ay mas nagbibigay ng 20 beses na lakas na naglalaman ng sulfurophane. Mayroon itong phytochemicals na lumalabas kapag ito tinatadtad, nginunguya at tinutunaw sa katawan. Ang sustansiya ay nahahati sa sulfurophanes, indole - 3 carbinol at D-glucarate na may epekto sa detoxification. Sa pagsasaliksik napatunayan na sa isang preparation ng broccoli sprouts ay nagbibigay ng malakas na anti-inflammation figthing enzymes sa daanang ng hangin ng katawan. 
 
12. CABBAGE  

 Bilang nakakatulong ito sa paglilinis ng atay ( liver) , ang cabbage ay gulay na hahatak sa inyo para pumunta sa  bathroom, kung saan nilalabas ninyo ang lason kung kayat  pagkatapos ay magsimula uli kayo na sariwa ang pakiramdam.  Ang cabbage ay naglalaman ng sulfur, na mahalagang sangkap para mailabas ang mga kemical  at maalis ang toxin sa katawan. Ang cabbage ay may sangkap na ofindole-3 carbinol isang kemikal na nagpapalakas ng repair ng DNA at pinipigial nito ang paglago ng mga cancer cells. 

 13. CILANTRO  

Ito ay tinatawag din na " coriander" , chinese parsely or dhania naglalaman ito ng saganang antioxidants.  Inaalis ng "Cilantro" ang mercury at iba pang mga metal mula sa mga tissue ng katawan, kumakapit siya sa compounds at inilalabas ito sa labas ng katawan.  Naglalaman din ito ng  mga anti- bacterial compound na tinatawag na dodecenal , na sa mga laboratory test ay nagpapakita ng dobleng bisa  laban sa mga komon na anti biotic drug na "gentamicin" at salmonella. 
 
14. CINNAMON  

Ang langis mula sa "cinnamon" ay naglalaman ng mga aktibong mga sangkap na tinatawag na " cinnamyl acetate" at "cinnamyl alcohol".  Ang "cinnamyldehyde" sa mga research ay napatunayang pini-prevent nito ang di kinakailangang pag-bubuo ng mga "blood cells". Ang cinnnamon oils ay binibilang ding "anti microbial food" at napag aralan ding may kakayahan ito na pigilan ang paglago ng mga bacterya katulad ng fungi, kasama ang yeast na Candida. Dahil sa bisa ng cinnamon at anti microbial na katangian nito , maaari itong gamiting pamalit sa mga tradisyunal na mga "food preservatives".  Mayroong pinagkamataas na anti - oxidant value  sa lahat ng mga pagkain at ang paggamit nito bilang medisina ay gumagamot sa lahat mula s nausea , menstruation at diabetes.

 15. CRANBERRIES  

Ito ay mas popular na prutas na tumutulong na maiwasan ang "urinary tract infection", ang "cranberries' ay antibacterial at kilala din na nag aalis ng mga lason sa katawan. May mga katangian ito na "anti-inflammatory, nagbibigay ng immunity at cardiovascular na suporta, at tumutulong na panatili ang mahusay na panunaw. Ang cranberries ay kinilala na sa loob ng 100 taon sa katangian nitong anti-urinary infection.


16. DANDELIONS   

Tinaguriang "powerhouse food" dahil sa punong puno ito ng mga nutrients na kailangan lalo na sa nakakaing "processed food" Dandelion root (taraxacum officinale)  ay kilalang umaakto sa mga atay at lapay dahil sinasala nito ang mga lason at dumi sa daanan ng dugo at ang nakakatulong na epekto nito ay dokumentado ng mga duktor sa Asia at America. Mayaman ito sa mineral at nagbibigay ng maraming uri ng "phytonutrients" Super- anti oxidant ito sa paglilinis ng 'digestive tract".  Subukan na idagdag ang mga dahon ng dandelion sa inyong mga salad.

 17. FENNEL  

Ito ay mayaman sa "fiber" at makakatulong para maiwasan ang colon cancer. Mahusay na sangkap mula dito ang "folate", isang bitamina B na kailangan para maipalit ang mga masasamang "molecule" na tinatawag na "homocysteine' tungo sa di mapaminsalang molecule.  Ang sangkap na Vitamin C sa fennel bulb ay anti microbial at kailangan din sa mahusay na galaw ng "immune system".


18. FLAXSEEDS  

Sa pag detox ng ating katawan dapat tiyakin na ang mga lason sa katawan ay nailabas na ng maayos. Ang "ground flaxseeds" ay mahusay na may sangkap na fiber na naglulubid at naglalabas ng mga lason mula sa "intestinal tract' Mahusay din itong pinagmumulan ng omega 3 .  Subukan na inumin ang dalawang kutsarang ground flax seed na hinalo sa lemon tuwing umaga . Sa University of Copenhagen pinatunayan ng pananaliksik na ang fiber ng flaxseed ay nagkokontrol ng gana sa pagkain at tumutulong para mabawasan ang timbang. Binabalaan ang mga lalake sa pagkain ng flax dahil ang lignans( herb) ay katulad sa hormone ng mga babae estrogen na nagbibigay ng problema.

 19. GARLIC  

 Ito ang pinakamahalagang parte sa pag detox sa dahilang ito ay nagpapalakas ng "immune system" at tumutulong sa liver. Ang mahusay sa garlic ay di mo kailangang mag alala sa iyong katawan kahit marami kang makain nito.  Sulfur ang sangkap na marami sa garlic, kung kayat ito ay mahusay pang detox at mayron din itong antibiotic na katangian.  Ito ay napatunayang nang 100 beses na mas epektibo laban sa mga anti biotics at umeepekto sa sandaling oras lamang.

20. GINGER   

Ang  luya ay ang pina epektibong spice na panlaban sa mga sakit. Pinasisibat ng luya ang metabolismo, nilalabas ang mga lasok at tumutulong sa atay at mayron itong "astrigent" na katangian. Kapag hinalo mo ito sa tubig ay mas nagkakaroon ng mainam na lasa. 


 21. GOJI BERRIES  

Panghalili ito sa pasas, goji berries ay mayaman sa bitamina C at beta carotine. Mas marami siyang bitamina C  kaysa oranges at mas maraming beta carotene kaysa carrots. Ang bitamina C ay nakakatulong na maalis ang mga dumi sa katawan at ang beta carotene naman ay nagpapahusay ng trabaho ng iyong atay.  22. GRAPEFRUIT    

Grapefruits ay tumutulong makaiwas sa pag taas ng timbang,  pagbaba ng cholesterol at labanan ang kanser.  Ang grapefruits ay makakalunas sa sakit na walang side effects. Ang kulay na pink at pula mula sa mga grapefruit ay dahil sa taglay nitong "lycopene" at mayroong kakayahan labanan ang mga "free radicals" na mga sangkap na sumisira sa mga "cells" ng katawan.  Pinalalakas ng grapefruit ang atay habang nagbibigay naman ito sa ibang mga organ ng katawan ng sustansiya. 

23. GREEN TEA  

Ang green tea ay tinitingnan na isa sa mahusay na dagdag sa listahan ng mga detox program dahil sa mataas na anti-oxidant na katangian nito. Ngunit ang kailangan ay ang green tea na may catechin ,  epigallocatechin 3 gallate na pinaniniwalaang mayrong malaking benepisyo mula sa green tea. Ayon sa 17 clinical trials,  ang green tea ay sinasabing mahusay sa pagpapababa ng blood sugar. 
  
24. HEMP   

Isa sa natural na perpektong pagkain dahil sa marami nitong sangkap na anti-oxidants katulad ng Vitamin E at C , mayron din itong "chlorophyll na mahusay para sa paglilinis sa mga lason sa katawan kasama na ang ibang mga metals.  Ang natutunaw at di natutunaw na mga fiber sa "hemp" ay mahusay sa digestive tract .  Ang Hemp ay maaring panggalingan ng langis, panlaban sa deforestation, panlunas sa kanser at environmently friendly.

25. KALE  


 Kinikilalang nagbibigay ng kumprehensibong suporta sa sistemang detoxification. Ayon sa mg pananaliksik pinakita na ang ITC na galing sa Kale's glucosinolates ay nagkokontrol sa detox sa genetic level.  Ito ay gulay na ninirekomenda ng mga duktor kapag may problema sa kidney. Mayaman din ito sa anti-oxidants at may anti inflammatory properties din . Ang gulay na berde ay ang numero unong pagkain para sa regular na mapalusog ang katawan. Mayron siyang fiber, bitamina, mineral at phyto chemicals na protektahan ang katawan sa mga sakit.

 26. LEMONGRASS   

 Ito ay herb na ginagamit sa Thailand at iba pang parte ng mundo na natural na paraan sa paglilinis ng mga organs ng katawan. Tumutlong ito sa atay, kidney, bladder at buong digestive tract. Kung lulutuin siya o iinumin na bilang tea makakatulong siya sa magandang 'complexion, mahusay na sirkulasyon ng dugo at maayos na panunaw. Mas iniinom siya bilang tea sa daigdig ng detoxing at maraming recipes na pwedeng gawin para sa inyong panlasa. 27. LEMONS   

Ang prutas na ito ay tumutulong na mapalabas ang mga "enzyme" at ilabas ang mga lason sa anyong "water soluble" na madalaing mailabas sa katawan.  Mayron siyang sangkap na bitamina C, na kailangan ng katawan para makagawa ng "glutathione". Ang glutathione ay tumutulong na matiyak ang ikalawang  yugto ng liver detoxification upang maiiwas sa mga negatibong epekto sa mga kemikal sa kalikasan. Ang pag inom ng lemon water na isang "alkaline" sa umaga ay nakakatulong na ibalanse ang acidity ng pagkain na nakain. Ang fresh lemon juice ay mayroon  20 anti cancer compounds at tumutulong na ibalanse ang pH levels. Mayroon artikulo na 45 uses for lemons that will blow your socks off.

28. OLIVE OIL  

Ang paglilinis ng liver ay sa pamamagitan ng olive oil na hinahaluan ng fruit juice para mapalabas ang bato. Ang olive oil ay mayroong mga healthy properties kung kayat pinipili siya. Kakailanganin lamang na gamitin siya sa temperaturang mataas na init. Gamitin din siya sa mga salad dressing. Ang mahusay ay piliin ang ice pressed olive oil di dapat na adulterated ang magamit. 

 29. ONIONS    

Ito ay mahusay sa katawan, marami itong sulfur at amino acids na kailangan sa pag detox ng liver. Ang hilaw na onions ang pinaka epektibong nagbibigay ng benepisyo. Ang pagtalop lang kahit maliit lamang nito ay nakakabawas na sa "flavonoids" kaya kailangang hindi ma-overpeeled ang onions. Ang onion ay  tumutunaw s arsenic, cadmium, lead , mercury at tin sa mga kontaminadong pagkain.  Ang total na polyphenol na sangkap ng onion ay mataas sa ibang mga gulay katulad ng garlic, leeks, mataas din ito sa tomatoes, carrots, red bell pepper. Kinakitaan na ang onions na pumipigil sa pagkakaroon ng "macrophages"

30. PARSLEY  

Ang parsley ay mayaman sa beta carotene, Vitamin A, C and K  para protektahan ang kidney at liver. Ang diuretic herb na parsley ay tumutulong umiwas sa mga problema sa kidney stones at  impeksyon sa bladder , pinanatili din nito na maayos ang mga tubo ng katawan na mag produce ng maraming urine.. Nakakatulong din ito sa menstruation. Ang flavonoids sa parsley na tinatawag na "luteolin" ay nagpapamalas ng mga anti oxidant properties. 

31. PINEAPPLES  

 Ang tropical fruit na ito ay may bromelain,  isang enzyme na panunaw na nakakatulong sa paglilinis ng colon at pag sasaayos ng digestion. Ang bromelain ay tumutulong na maiwasan ang  inflammation, sobrang coagulation ng dugo at ibang uri ng paglitaw ng tumor.
32. SEAWEED   

 Ang seaweed ay kumakapit sa mga radioactive waste ng katawan para ito maalis. Ang mga radioactive waste ay pumapasok sa katawan dahil sa mga medical test o sa pagkain na kung saan ang pinagmulang lupa o tubig ay kontaminado. Ang seaweed extracts ay nakakatulong para bumaba ang timbang karamihan ay mayroong taba.33. SESAME SEEDS   


Ang sangkap ng sesame seeds na phytosterols ay may benepisyong pangkalusugan na nakukuha dito.  Ito ay naglalaman ng mineral na importante sa anti inflammatory at anti oxidant systems. Ang sesame ay kumakatawan sa isa sa 10 seed na nagbibigay ng pinakamahusy na kalusugang benepisyo.


34. TURMERIC   

Ang curcumin ang aktibond sangkap na makukuha sa spice turmeric, ito ang nagbibigay ng kulay dilaw dito.  Ang maayos at husay ng detox ay nakadepende sa genes, idad, lifestyle at ang mahusay na supply ng mga nutrients sa pagsagawa ng detox.  Ang curcumin ay ginagamit sa  Ayurvedic Medicins para ayusin ang liver at mga problema sa pananaw. Sa katangian na anti- oxidant ng tumeric nag protekta ito sa katawan para makaiwas sa mga sakit ng mas epektibo laban sa mga drug na walang side effects. 

 35. WATERCRESS   

 May cleansing aksyon ang watercress. Kung mahilig kayo sa smoothies para ma detoxyfy ang inyong katawan, mahusay ito na ihalo at inumin. Tumutulong ito na mailabas ang enzyme sa atay , linisin ito at alisin ang mga buildup ng lason. Pagkain ng watercress araw araw ay nakakatulong para maiwasan ang breast cancer.

 36. WHEATGRASS  

Ito ay tumutulong na maibalik ang alkalinity sa dugo.  Ang maramihang juices na may lamang alkaline minerals ay nakakatulong na maiwasan ang maging over acidity sa dugo at mahusay din ito na detoxifier at live protector. Pinatataas nito ang red blood cell count at pinababa nito ang blood pressure.  Nililinis din nito ang mga organs at gastrointestinal tract. Pinahuhusay nito ang metabolismo at ang enzymes ng katawan sa pamamagitan ng pagsasaayos ng dugo. Ang wheatgrass ay mas marami ng 20 beses na may mga nutrients kaysa ibang mga gulay. Ang wheat grass  ay kumpletong pagkain na mayroong 98 mula 102 na earth elements. 

 ( Note:  Makakatulong na i-google image ang mga gulay at prutas para makilala)


Saturday, November 1, 2014

(MAM) Gamit ang baking soda labanan ang sipon at flu

Ang artikulong ito ay hango sa MAM (November 1,2014)

Dito sa Canada ay papasok na ang Winter at sa ibang lugar man  maging sa Pilipinas ay tag lamig na rin dahil sa papalapit na kapaskuhan kung kayat  marami ang posibleng magkaroon ng sipon o flu kaya't mahalaga itong artikulo na ito na ngayon ko rin natunghayan na isang produkto na palagian nating nakikita sa ref ng mga bahay ay maaring palang gamiting gamot sa sipon o flu , pag aralan pa rin ano ba ang epekto ng baking soda ( sodium bicarbonate). Ang mahalaga ay may mga alternatibong paraan at hindi na lang "over the counter drugs" ang iinumin para sa mga sakit.


Baking Soda, also known as Sodium Bicarbonate, is derived from a natural occurring mineral and is one of the safest substances around.  Since baking soda is extremely alkaline it will alkalize the entire system, reducing acidosis systemically.
 
It works to balance your body’s pH levels by neutralizing any acidity. This helps maintain the pH balance in your bloodstream.  In, “Arm & Hammer Baking Soda Medical Uses,” published in 1924, Dr. Volney S. Cheney recounts his clinical successes with sodium bicarbonate in treating colds and flu cases:
“In 1918 and 1919 while fighting the ‘flu’ with the U. S. Public Health Service it was brought to my attention that rarely anyone who had been thoroughly alkalinized with bicarbonate of soda contracted the disease, and those who did contract it, if alkalinized early, would invariably have mild attacks.  I have since that time treated all cases of ‘cold,’ influenza and LaGripe by first giving generous doses of bicarbonate of soda, and in many, many instances within 36 hours the symptoms would have entirely abated.  Further, within my own household, before Woman’s Clubs and Parent-Teachers’ Associations, I have advocated the use of bicarbonate of soda as a preventive for ‘colds,’ with the result that now many reports are coming in stating that those who took ‘soda’ were not affected, while nearly everyone around them had the ‘flu.’
Cheney also stated that those who took daily doses of baking soda on his advisement reported that they were among the few that didn’t get the flu when it rampaged through their schools.

Ano ang hakbang na gagawin para gamitin ang baking soda para sa sipon o flu;

Nuong 1992 alam ng mga tao ang paggamit ng baking soda para sa sakit ngunit sa ngayon ito ay nakalimutan na; 

Madali lamang ang paghahanda  at paggamit ng baking soda kailangan lamang na paghaluin ang baking soda at tubig pagkatapos ito ay inumin. Ang paraang ito ay nirekomenda ng Arm and Hammer Company para sa sipon at impluwensiya nuong taong 1925.

Day 1: Uminom ng anim na doses ng kalahating kutsarita ng baking soda sa isang cup ng tubig. Uminom ng tig dalawang oras na pagitan.

Day 2:  Uminom ng kabuoang anim na doses ng kalahating kursarita ng baking soda sa isang cup ng tubig. Uminom ng tig dalawang oras na pagitan.

Day 3: Uminom lang tig dalawang doses, isa sa umaga at sa gabi. 

Ipagpatuloy ang pag inom ng 1 dose sa umaga hanggang mawala ang sakit.


 

Tuesday, October 28, 2014

Artikulo para sa kalusugan mula sa "March Against Monsanto"


March Against Monsanto ay isang pandaigdigang kilusan laban sa Monsanto Corporation at GMO. Sino ba itong Monsanto Corporation at bakit nag karoon ng kilusan laban sa kumpanyang ito at bakit pandaigdigan.

Nabuhay ang kilusang ito sa pangunguna ni Tami Canal ng magkaroon ng di pagpapatupad sa California Proposition 37 , na kung saan itinatakda nito na magkaroon ng "label" ang mga "Genetically Modified Organisms na produkto.  Salungat ang batas na ito sa "Monsanto Protection Act" na ayaw ng Monsanto na malaman ng mamamayan na mga produkto ay nag- lalaman ng "GMO". 

Mula dito tuloy tuloy hanggang sa kasalukuyan ang pag laban ng "MAM" laban sa Monsanto , patuloy na pangangampanya nito para maunawaan ng tao ang GMO at makaisa ang mga consumers na huwag tangkilikin ang Monsanto at GMO. 

ANO ANG GMO? ( GENETICALLY MODIFIED ORGANISMS) 

Ayon sa wikipedia "

A genetically modified organism (GMO) is an organism whose genetic material has been altered using genetic engineering techniques. Organisms that have been genetically modified include micro-organisms such as bacteria and yeast, insects, plants, fish, and mammals. GMOs are the source of genetically modified foods and are also widely used in scientific research and to produce goods other than food. The term GMO is very close to the technical legal term, 'living modified organism' defined in the Cartagena Protocol on Biosafety, which regulates international trade in living GMOs (specifically, "any living organism that possesses a novel combination of genetic material obtained through the use of modern biotechnology").

This article focuses on what organisms have been genetically engineered, and for what purposes. The article on genetic engineering focuses on the history and methods of genetic engineering, and on applications of genetic engineering and of GMOs. Both articles cover much of the same ground but with different organizations (sorted by organism in this article; sorted by application in the other). There are separate articles on genetically modified crops, genetically modified food, regulation of the release of genetic modified organisms, and controversies.


Ang GMO ay sumasaklaw sa lahat ng organismo kung kaya't  malaking bahagi dito ang pagkain at pinagmumulan ng pagkain sa lupa at sa tubig. Ang pananaw ng "MAM'  ang lahat ng GMO's lalo na pagdating sa pagkain ay sumisira sa angking sustansiya nito at bagkus nagdudulot pa ng sakit. Bukod dito ang mga gamit  para sa mga tanim "halimbawa pesticides ay  lalong umaapekto sa mga pagkain at hindi lang pagkain pati na ang natural na kalikasan. Kung kaya't ang laban ng MAM ay lagyan ng label ang lahat ng produkto na may GMO'  ngunit ayaw pumayag ng Monsanto, kahit milyon milyong dolyar ang gastusin nito mapanatili lang na ligaw ang tao kung aling produkto ang may GMO's.


Sa aking pagbabasa sa facebook maraming artikulo ang naka - post dito lubhang  kapakipakinabang sa mambabasa na kung kaya't mahalaga na maibahagi ng "Search for Personal Health" ang mga artikulong ito, hindi intensyon ng SPH ang agawin ang copyright ng mga artikulo , mas pa na kailangang malaman ng mambabasa ang idinudulot ng GMO's sa mga pagkain at sa katawan ng tao.


Napakaraming artikulo na hindi dapat mapalampas ng mga mambabasa dahil magagamit nila ang mga laman ng artikulo para sa kanilang problemang pangkalusugan,  iba naman ay pampalakas at pampaganda. Ang SPH ay para sa personal na kalusugan kung kaya't mga artikulo ng MAM ay tumutugma sa layunin ng SPH.

Kaya't sa mga susunod na artikulo ay matutunghayan na ninyo ang mga artikulo.. 


Thursday, October 16, 2014

Kailangang alagaan ang mga Buto sa katawan

Dahil sa natalakay natin sa nakaraan ang tungkol sa " atritis" nararapat lang na bigyan natin ng pansin ang mga buto ng ating katawan dahil mas lalong  maging malala ang ating "atritis" kung ang buto mismo ay mahina o humihina na ang struktura lalo na kapag nagkakaidad na ang isang tao. 

Mula sa HealthyTips.in nagpapasalamat tayo dito sa kanilang artikulo "Foods that will help to increase bone strength"  

As you age, the bones in your body start to become tender, weak, thin and fragile. The bones become more prone to fracture and breakage as you age. It is very difficult to imagine a person without bones. You will not be able to walk, run, stand up or talk without the bones in your body. The framework of your body is made up of bones and there are a total of about 206 bones in a human body. It is the bones that provide the necessary strength and the support to maintain your body to be upright. It is also important for the protection of your internal organs like the heart and the lungs. As the bones are very important for carrying out many of the vital functions of the body, it is highly important for you to keep them strong and healthy.
 

What Are Bones?

Bones are living tissues inside your body that gives your body the right framework and posture. It is made up of living cells like collagen as well as non living minerals like calcium. It is due to the deficiency in calcium that many people experience bone problems when they age. A natural process known as “bone re-modeling” takes place throughout your life wherein your bones will break down and re-build all by itself. You will never know such a process is happening inside your body. So, new bones will develop in your body during the break down and re-building process. It is highly important for the breakdown and the re-building process to maintain a perfect balance and to keep your body’s bone mass intact. If there is more of bones break down than bone re-building activity, then you are bound to suffer from bone loss. So, it is important for you to make sure that there are fewer breakdowns of your bones inside the body so that you will be able to protect your bone strength.

When you were young, the re-modeling process of your bones took place at a rapid pace and more bone tissues were built than what you lost. It is in the twenties and the thirties that your bone mass reaches its maximum capacity. But as you grow older, the bone breakdown will be more than the bone re-building and hence your bones will start to become thinner in size. If your bone starts to become thinner, then in the due course of time, there are high chances of you suffering from bone fractures. Most of the men and women tend to lose a lot of calcium deposits in their bones after 40 years of age. It is seen that women after menopause tend to lose more calcium from their bones than men. There would be a significant drop in the production of oestrogen hormone in females over 40 years of age and this will lead to bones loosing calcium and other essential minerals at a rapid pace. It is also quite dangerous for young women to undergo a strict diet regimen and intense exercising as they will not be able to produce the oestrogen hormones in required proportions. There will be a sufficient amount of calcium loss in pregnant women and breastfeeding mothers.


Osteoporosis

In some men and women, especially in women, the process of replacement of bones will not take place at a rapid pace like when they were in their teens and this will result in causing major bone disorders like osteoporosis. There are known and tell tale symptoms that will indicate that you are suffering from osteoporosis. You will only realize that you are a victim of osteoporosis once it gets well advanced in your body. You might suffer from a fractured hip or spine or pelvis or upper arm and the recovery would be a very slow process. If your bone mineral density is lower than normal to a certain extent, then they are signs of osteopenia. But, if your bone density reading is very low, then here is no doubt that you are suffering from a much serious disease called osteoporosis. The bone mass or bone density will be at its peak when you touch early thirties and will see a decline afterwards. So, it would be ideal for you to undergo a bone density test in your later half of thirties to determine the bone strength sand bone mass. As you age, your body will need more calcium and minerals. If it does not get the sufficient amount of calcium it needs through food intake, it will start to absorb the calcium and minerals from your bones. This will make your bones to grow weaker and might even lead to osteoporosis later.
Some of the risk factors that indicate that you might be a victim of osteoporosis are:

    Having a thinner and smaller framework
    Inactive lifestyle
    Being a female
    Smoking and consumption of alcohol
    Low calcium in your diet
    Early menopause
    Family history of osteoporosis.

Some Causes Of Osteoporosis

There is no single cause for osteoporosis. The causes might differ from person to person depending on their age, lifestyle, family medical history and so on. There are quite a few lifestyle habits that could be the cause of bone weakening.

    Excessive dieting
    Excessive consumption of alcohol
    Increase in the intake of caffeine
    Use of tobacco and exposure to secondhand smoke very often
    Rigorous exercising
    Irregular and abnormal eating habits
    Intake of  a lot of protein
    Phosphorus imbalance

Prevention Of Bone Loss

It is highly important for you to first understand that osteoporosis is a serious and painful illness and hence it is very important for you to know the tips to prevent the disease from catching you. It is important for you to carry out weight bearing exercise like walking, jogging, or playing tennis. It is ideal for you to exercise regularly. But, never over do your exercise.  It is ideal for you to quit smoking all together and to drink alcohol in moderation. Above all, it is very important for you to eat a balanced diet that is rich in calcium and Vitamin D.
Foods That Improves Bone Strength
 

Milk

All the dairy products are rich in calcium. Milk is a rich source of calcium which is necessary for the strengthening of our bones. One cup non-fat milk contains 300 mg of calcium. This gives 30 % of your daily needed dose of calcium. Milk which is fortified with Vitamin D is especially useful for bone strength. Vitamin D helps in the absorption of calcium from the food we eat and hence vitamin D is necessary for developing bone strength and preventing conditions like osteoporosis.  If you are reluctant to drink milk you can use it in smoothies and shakes.
 

Cheese

This food is full of calcium but they are packed with calories. So it is necessary to consume this food in moderation. Even 1.5 ounces of cheddar cheese will be able to provide 30% of your daily intake. The vitamin D content is very less in cheese. So you may need additional supply of vitamin D when you are consuming cheese for your daily supply of calcium.
 

Yogurt

Yogurt is a better source of calcium than milk. One cup yogurt contains 300-400 mg of calcium. Yogurt, which is fortified with vitamin D, is a good option as they provide your body with calcium and vitamin D. The presence of vitamin D helps in the absorption of Calcium.  The Greek yogurts do not have sufficient calcium and vitamin D.
 

Sardines

These small varieties of sea fish have high levels of calcium in them. They have savory taste but can be consumed by integrating them into pastas or salads.  They are really the cheapest and best source of calcium. They are rich in omega 3 fatty acids. These fish are rich in fish oils and they provide 324 mg of calcium in just 3 ounces of sardines with the bones. It is necessary that you consume at least a small portion of the bones of sardines if you want to get a good supply of calcium.


Salmon

Salmon also contains a good amount of calcium but lesser than that in sardines. If you do not like sardines you can include salmons in your diet. In 3 ounces of salmon with bones there are 181mg of calcium. Salmons are good for your bones as well as for your heart.


Tuna


Tuna is a fatty fish and is rich in vitamin D. Three ounces of canned Tuna can provide 39 % of the daily dose needed by your body.


Spinach

If you do not like fish or dairy products, there are still different sources which help you to get enough calcium needed by the body. One among them is spinach. Spinach contains calcium, iron and fiber and vitamin A. Just one cup of cooked spinach can provide 25% of your daily calcium requirement.


Collard Greens
Like spinach, this leafy green also provides 25% of calcium needed by the body. You can consume it in the way you need. You can make healthy frittata or you can opt for other healthy preparations using collard greens.


Eggs

Eggs contain 6% of your daily need of vitamin D. They are the easiest way to get some vitamin D. If you want to get benefitted by eating eggs, you should consume the egg yolk as well.  This is because the vitamin D is stored in the yolk.


Fortified Cereal


Many vegetarians cannot consume fish to get the calcium needed by their body. For them, one of the best sources of calcium is the vitamin D fortified cereals.  The whole wheat, and other cereals are fortified with calcium and vitamin D provide nutrient enriched breakfast. The added calcium and vitamin in these cereals increase the benefit of medications for bone loss and the exercises which help to strengthen the bones.


Orange Juice

Orange juice is really a poor source of calcium. However the fortified orange juices are a good source of calcium. Moreover the ascorbic acid present in orange juice promotes the absorption of calcium from the food.  A glass of fortified orange juice may provide 200-340 mg of calcium

.
Soybeans and Tofu

Soybeans are rich in calcium you can consume soy in any form. There is soy milk, tofu which will supply a good amount of calcium. Tofu and soymilk contain more than 250mg of calcium per serving.


Blackstrap Molasses


These molasses are used as sweeteners and they provide 137mg of calcium per tablespoon. It is considered as a super food for health. It is rich in iron and calcium. You can add it various food preparations.


Almond

Almonds as whole and as almond butter provide good amount of calcium to our body. ¼ cup of whole almonds will have 94mg of calcium and 2 tablespoons of almond butter contains 111mg of calcium.


Oysters

They are low in food energy but is an excellent source of calcium, iron and selenium. They can be eaten raw, boiled, baked, smoked or in many other ways. They have maximum nutrient value when eaten raw.


Sesame seeds

Though these seeds are rich in fat content, they also provide about 35 % of our daily value of calcium.


Turnip Greens


It has been found that one cup of cooked turnip green contains 197 mg of calcium and hence are an excellent source of calcium in our diet.  You need a dose of at least 1200 mg of calcium every day for achieving good bone health. It is better to split the consumption in to 400 mg three times a day as our body cannot absorb more than 500 mg of calcium at a time.


Kale

It is a plant related to cabbage and provides 9% of the daily value of calcium required by the body. This is also an excellent source of anti-oxidants.


Lemon

This fruit is an excellent source of vitamin C, calcium, iron, riboflavin etc.  They help to prevent the erosion of calcium from bones.

Do you want to escape from the bone loss and osteoporosis in the later stages of life? Then you have to include different sources of calcium and vitamin D in your diet and should also follow an appropriate excise regime to strengthen your bones.