Saturday, January 28, 2017

Pangangalaga sa Mata

Isa sa pinakamahalagang parte ng katawan ang mata dahil napakahirap isipin na mawalan ka ng paningin . Ang mga di na nakikita sabik na makakita at di nila kailangang pangalagaan ang kanilang mata  dahil sa kanila inaasam nila na makakita yon ang prioridad . Ang dati nang nakakakita kung di "conscious" di alam ang pangangalaga sa katawan ay malaking maging epekto sa pang araw araw na buhay ng isang normal ang paningin.  Kaya dapat na pahalagahan ang pag iiingat at pag aalaga sa mga mata. 

Sa ngayon na henerasyon ng internet lahat ata ng bagay ay nakaugnay na sa internet at ang paggamit ng computer ay isa nang pangangailangan at kung palagian kang gumagamit nito ay tiyak na unti unting pinahihina nito ang iyong paningin, lalo na sa mga may idad bukod sa paghina ng katawan dahil sa idad  dagdag pa ang paggamit ng computer na lalo pang pahihirapan ang iyong mga mata. Sa aking karanasan at estado kailangan ko ang computer sa araw araw kung kayat tiyak akong hihina ang aking paningin kung kayat pinakamahalaga na makapag saliksik paano iwasang humina ang mga mata at pangalagaan ito.  Mayroon na akong artikulo na nagawa nuon tungkol sa paghina o paglabo ng mga mata , bagamat general ang nilalaman nito nais kong muling idagdag pa ang ilang artikulo na may kinalaman sa usapin ng pangangalaga sa mata at ito ay akin mismong gagawin. 

       http://searchforpersonalhealth.blogspot.ca/2015/05/paghina-o-paglabo-ng-mga-mata.html

Sa aking pagsasaliksik o patuloy na pagsubaybay sa aking FB account tuloy tuloy ang mga artikulong lumalabas sa usapin ng kalusugan na aking naiisave sa aking page , isa sa aking hinahanap ay ang tungkol sa usapin ng pangangalaga sa mga mata. Ang  artikulo sa ibaba ang  nagbigay pansin sa akin; 

TAKE THREE TABLESPOONS A DAY-THIS REMEDY WILL IMPROVE YOUR VISION AND MAKE YOUR HAIR GROW FASTER

At the beginning of this article you need to know that many people who have problems with their hair also have a problem with weak eyesight. However there is no need to panic because nature offers you many solutions for these problems. And now here in this article we will show you the recipe for this amazing mixture that will solve your problems 
Namely all you have to do is eat this healthy mixture and soon your vision and the health of your hair will be improved. After only few days you will notice an improvement and you will feel a lot better. The best thing about this remedy is that it is very easy and simple to prepare it and it will not take too much of your time.
Necessary ingredients:
 • 200 grams of linseed oil
 • 4 lemons
 • 1 kilogram of honey
 • 3 small garlic clover
 • Preparation 
For preparing this remedy first you need to clean the garlic and put it in the blender along with the lemons. Now mix nicely these ingredients. Next thing you need to do is add the linseed oil and the honey and blend nicely the mixture. Then you need to put the obtained mixture in a jar. Close nicely the jar and store it in the fridge.
 • As for the consummation you need to take one tablespoon of this mixture half an hour before your meal. However you need to note that for consuming this remedy you must use a wooden spoon. Consume this mixture three times a day before each meal.
  This mixture will help you improve your overall health and will protect you from various different illnesses. In only several days you will notice a significant improvement. That is why you need to start using this remedy and recommend it to your friends and family.
  http://intellectunchained.com/take-three-tablespoons-day-remedy-will-improve-vision-make-hair-grow-faster/
 • Ang agam agam ko sa artikulo sa itaas ay tungkol sa "linseed oil". Sa aking pagsasaliksik ang linseed oil ay galing din sa flaxseed  at dalawang klase ito  isang edible at di edible . Ang di edible  ay yong linseed oil na ginagamit sa preservation ng  mga kahoy , isang halimbawa dito ay gamit sa mga furnitures , kaya mayroon namang isang klase yong edible.  
Kaya di lahat ng mga artikulo na naka post ay posibleng totoo , kaya ang mga ito ay dapat lang na itratong mga impormasyon at hindi  " medical or nutrition advice". Mabuting sumangguni sa mga doktor at propesyunal. 


Wednesday, January 11, 2017

Palagian na lang bara ang ilong o sinusitis

Ang pagbabara ng ilong sa inglis ay tinatawag na "sinusitis" at kung palagian na lang itong nararamdaman  masasabing ito ay "acute sinusitis".  Kapag mayroong sinusitis nahihirapan ang taong huminga , nanakit ang palagid ng ilong , mata , mukha at nagdudulot din ng sakit ng ulo. Ang pagbabara ng ilong o pamamaga ng mga sinus ay nanggagaling sa infection,  allergy at iritasyon ng mga sinuses.  Sa larawan makikita at mahahambing ang  natural na mga sinus  at mayroong sinusitis . Sa larawan sa itaas  makikita na walang sipon " mucus"  ngunit sa ibaba makikita na mayroon nang sipon at nagkakaroon na ng pagbabara sa daanan ng mga sinus . Ang pamumuo ng sipon 'o mucus"  ay dahil sa mga allergy na naaamoy at nagreresulta ng infection , ang pagkakaroon ng mucus ay natural na reaksyon ng sinus , pagkakaroon ng "mucus" o sipon para labanan ang infection na dulot ng bacteria. 

Ang pagkakaroon ng sinusitis ay hindi na bago sa aking asawa dahil sa Pilipinas ,  maliit pa siya ay sipunin na siya at masasabing "acute sinusitis" na ang kanyang karamdaman na ito.  Nagbago lang ito ng  mapunta siya dito sa Canada . Malaking epekto sa di na pagsumpong ng kanyang sinusitis ay ang magandang klima dito sa Canada , nabawasan ang kanyang allergy na siyang nagdudulot sa kanya ng sinusitis.   Bagamat masasabing malaking kabawasan na ang di niya pagkakaroon ng sinusitis hindi pa rin ito nawala ng tuluyan  dahil ngayong sa panahon ng tag lamig o winter , di maiiwasan ang pagbabara ng kanyang ilong o masasabing  sumusumpong na naman ang "sinusitis" . 

Kayat dahil nga dito  kailangan magkaroon ng lunas sa kanyang pagbabara ng ilong at sa pagsasaliksik  natunghayan ang mga sumusunod na  impormasyon na posibleng makatulong partikular sa  amin ang natural na pagbigay ng solusyon sa mga ganitong karamdaman ay kinakailangan dahil  dito kailangan mo pang makipag appoint sa duktor at bibili ka pa ng gamot kaya dagdag na gastos.  At sa paniniwala sa natural na paggagamot mas binibigyan namin ito ng prioridad dahil sa maraming bagay ; 


"Mula sa facebook  http://www.healthyfoodhouse.com/mix-2-ingredients-say-goodbye-sinusitis-phlegm-flu-rhinitis/

The most common of these is sinusitis that represents inflamed and swollen sinuses, triggered by an allergic, bacterial, fungal, and viral infection. The most frequent symptoms of this condition are thick nasal mucus, headaches, cough, congestion, clogged nose, fatigue, and facial pain.
To resolve this health issue, there is no need to over the counter drugs and antibiotics. You can simply turn to the natural remedies and learn how to deal with this unpleasant condition once and for all:
The two ingredient recipe to cure sinusitis, phlegm, flu, rhinitis and others:
 • 1 medium-sized ginger root
 • 200 ml/ 6.7 oz. Apple cider vinegar
Directions
First, grate the ginger and mix it with 2 dl. apple cider vinegar in a glass bowl. Pour mix in a glass jar and seal with a lid well. Store and keep it at a room temperature for ten days. Shake the remedy occasionally so you get best effects.
Consumption
To get the most favorable effects, place head over the jar and cover it with a towel. Start inhaling the mix’s aroma. Proceed for 5-10 min. Next, before going to bed, take a handkerchief, soak it in the mixture and place it on your neck.  Let the cloth sit overnight.
Repeat therapy for a couple of days until you witness positive effects.
And you are dealing with sinusitis, here is a second ginger recipe that will help you with it:
First, boil 50 grams of ginger root. Remove from heat and inhale with a towel over your head. The ginger spiciness will relieve the sinuses and help you with congestion problems.
Nothing works better than natural cures, so we strongly advise you to try these two recipes before anything prescribed.
Ayon sa impormasyon dalawang paraan ang maaring preparasyon para maginhawahan sa sinusitis ang una  ay ang paghahanda ng sangkap ng luya at apple cider vinegar sa isang jar na kailangang itabi pa ng 10 araw bago gamitin . Ang paggamit nito ay sa pamamagitan ng paglanghap ng aroma ng naihandang sangkap.  Ang ikalawa naman ay pagpapakulo ng luya at paglanghap din ng aroma ng pinakulong luya. Sana ay makapagbigay kayo ng  comments kung ang sakit na sinusitis ay inyong naranasan ,  at o ganito rin ang inyong naging solusyon o mayroong iba 

Wednesday, January 4, 2017

Masamang Amoy ng Katawan , paano iwasan


Ang masamang amoy ay resulta ng "fermentasyon o proseso" na nangyayari sa loob ng katawan kapag tayo ay nakakakain ng mga pagkaing hayop at mga "processed o refined" na mga pagkain . Kontra ito sa paniniwalang ang masamang amoy ay nanggagaling sa pawis , dahil ang natural na pawis ay walang amoy . 

Mayroong mga bacteria sa kili kili , "groin area", sa "hair follicles at scalp". Kapag nagkita ang pawis  na "produce ng  gland" ang nagiging resulta nito ay masamang amoy.  Ang katawan ay di natural na nangangamoy ( di ba pag namamatay kinakain ng bacteria ang katawan at ang bangkay ay nangangamoy) . 

Ang "bacteria"  ay nag react lamang kung ano ang pinakakain sa kanya. Ang amoy sa iyong kili kili ay hindi magiging masansang kung ito ay  nagpapawis lamang ng sobrang mineral at "metabolic waste" kaya lang magiging masama ang amoy nito kung ang nilalabas na mga "waste product" ay dulot ng pagkain ng "meat, processed at refined" na mga pagkain. 


AMOY NG KATAWAN  ay iba iba sa ibat ibang tao bagamat may mga amoy na nagpapatungkol sa pinanggagalingan ng sakit.  Kung ang amoy ay "bleach" nanggagaling ito sa sa kidney o atay. Sa mga "diabetic"  naman ang amoy ay amoy prutas.  Ang isang tao naman na may sakit na "trimethylaminuria" , may amoy na malansa o mula sa isda.  
Sa isang pagaaral naman na ginawa sa Geneva , Switzerland sinasabi may pagkakaiba ang amoy sa magkaibang "gender".  Ang mga kababaihan daw ay nagaamoy sibuyas dahil marami itong "sulphur" na nag react sa mga bacteria.  Sa mga kalalakihan naman daw ang pawis ng mga lalake ay mayaman sa " fatty acid" na nag react sa mga bacteria ay nangangamoy keso.
Ang amoy ng katawan ay di lamang usaping medical , ito ay isa rin ay problemang  psychological at sosyal. Madaling maramdaman o maamoy ay isang tao sa mga pag date, interbyu sa trabaho at sa mga kaswal na usapan,  Nakakabahala din ang sobrang pagpapawis lalo na kung may amoy ito dahil nakikita sa damit. 

Ano ang magagawa sa mga sitwasyong nakakabahala ?
Ang paggamit ng mga "anti perspirant" ay naglalapit lang sa pagkakaroon ng "Alzheimers" sabi ni Dr. Joseph Mercola.  Sa mga "anti perspirant" nakukuha ang "aluminum"  na kapag nakuha o pumasok sa katawan ay sumisira sa utak. Dapat na iwasan ang paggamit ng mga "anti perspirant" liban na lang kung may "anti perspirant" na walang aluminum. 
Paggamit ng mga antibacterial soaps ,  pero mas makabubuti kung regular na sabon , dahil ang mga " anti- bacterial soap" ay may "triclosan"  na aktibong laman ng mga "anti- bacterial soap"  na pumapatay sa " human cells."
Ang pagkakaroon ng masamang amoy ay hindi naman nakakamatay pero nakakasira ng pagkatao , kung kaya ang mga sumusunod ay maaaring gawin o gamitin para mabawasan ang masamang amoy ng katawan; 
Magpalit ng "diet"  - iwasan ang pagkain ng mga baboy , dahil ito ang pinakapinagmumulan ng masamang amoy ng katawan, kasama din ang mga pagkaing kulang sa "fibers" at mga gawa sa "hyrdrogenated Oils" , may asukal at arina.  Ang pagdaragdag ng mga gulay sa diet ay makakatulong sa "internal na deoderization" Subukang kumain ng gulay, sprouts and sariwang prutas. Ang mga mints, herbs, licorise, parsley, oregano, rosemary, cilantro at celery ay malaking tulong. 
Paggamit ng baking soda ,  kumuha ng isang kutsaritang "baking soda" at ilagay sa kamay basain ang  ulo at katawan hanggang mabasa ang kamay na may baking soda.  Ilagay ang nabasang baking soda sa kamay sa inyong kili kili . Kapag ito ay naipahid na , maari nang ipagpatuloy ang  shower. 
 
Mag take din ng chlorella at o probiotic na mga supplement,  ito ay nakakatulong na maka-
aalis ng masamang amoy , nakakatulong din ito sa pag freshen ng hininga at kalusugan
 
    
Gumamamit din ng "virgin coconut oil" sa balat . Ito ay may  "lauric acid" na may sangkap na  "anti bacterial"


Subukan ding palitan ang "deodorant" ng lemon juice -  tikman muna ang juice dahil sa "acidity" nito, dahil ito ang nakakatulong upang mawala ang mga maliit na "micro- organismo sa kili kili . Kung ang lemon juice ay sobra ang "acidity" baka masunog ito ng balat , kung mangyari man ito ulitin na lamang pagkatapos ng ilang araw. 


Maaari ding subukan ang mga sumusunod ; 
 • Coconut at Lavender Oil  Deodorant 
 • Simple Deodorant Recipe for Sensitive Skin 
 • Lemon and Coconut Oil Deodorant
SOURCES:
http://www.healthy-holistic-living.com/homemade-natural-deodorant.html?t=HHL&W=RF


Tuesday, January 3, 2017

Tuloy tuloy na pag inom ng supplement

Tuloy ang pag inom ng mga supplements kahit na di nakaka bisita sa  naturapathic medical clinic

Magdadalawang buwan na mula ng umatake ang "lamig" sa likod na sa unang mga araw ay halos di makabangon , di makahiga ng maayos.  Tuloy tuloy lang ininom ang supplements  na magnesium at prostrate support , ehersisyo . Unti unting nawawala ang sakit sa likod ,  hanggang dumating din ang order na  cupping glass at  mas nagpabilis ang pagka alis ng lamig dahil may ventosa nagagawa sa likod.

Ano ang magnesium ?              


 Ang magnesium ay isang importanteng mineral, at ang malaking bahagi nito ay matatagpuan sa mga buto. Ito ay kasangkapan sa mahigit na 300 enzymatic reactions sa katawan. Ang magnesium ay partikular na tumutulong sa maayos na pag-function ng mga masel at hormone, paggawa ng enerhiya, at pagproseso ng protein. 

Ang magnesium deficiency ay isang pangkaraniwang kundisyong pangmedikal. Sa katunayan, 15 hanggang 20% ng populasyon ang mayroon nito. Ayon sa mga pag-aaral, maraming sakit ngayon ang nag-uugat sa kakulangan sa magnesium. 

Sintomas ng kakulangan ng magnesium ;

Ang sintomas ng magnesium deficiency ay nahahati sa tatlong kategorya. Ang unang kategorya ay yaong mga sintomas na makikita sa early stage ng magnesium deficiency. Ito ay kinabibilangan ng pagkalito, matinding pagkapagod, insomnia, pagiging irritable, mahinang memorya, imboluntaryong paggalaw ng masel, at anorexia. Ang pangalawang kategorya ay binubuo ng mga sintomas sa moderate stage ng magnesium deficieny gaya ng pagbilis ng tibok ng puso at pagkakaroon ng mga cardiovascular problem. Ang malalang kaso ng magnesium deficieny ay may sintomas na muscle contraction, delirium, pamamanhid, at halusinasyon. Kapag hindi naagapan, ang severe magnesium deficiency at maaaring mauwi sa malubha at nakamamatay na sakit sa puso.

       Partikular sa aking kaso , kaya nairekomenda ito ay sa reklamo kong  palaging "cramps" sa aking mga binti ,  di regular na oras at di tuloy tuloy na pagtulog , pagiging irritable,  nararanasan ko din ang masel contraction  at minsan ay pamamanhid  sa ilang parte ng kamay o mga paa  kaya dapat lang na ito ay ipapatuloy ang pag inom . Ang patuloy pa rin na nararamdamang lower back pain ay isang kahinaan na rin ng gulugod o mababang bahagi ng likod at may relasyon din sa mga masel. 

Ang magnesium ay makukuha din sa mga pagkain gaya ng mga madadahong gulay, mani, kasoy, almond, black peas, soy, abokado, mais, at gatas. Ang tubig ay mayaman din sa magnesium. Bukod sa diyeta na mayaman sa magnesium, ang magnesium deficiency ay nalulunasan din sa pamamagitan ng supplements.

Ang link sa ibaba ay impormasyon ding mababasa kaugnay din magnesium.
http://juicing-for-health.com/excess-calcium-causes-inflammation-other-mineral-reverses.html?t=LT


Prostrate support supplement 

Natalakay ko sa nakaraang mga post ko na mayroon din akong  enlargement of the prostrate nuon pang 2003 pa na diagnose ngunit di ako nagtake nuon ng nirekomendang supplement o herbal dahil hindi ko ito nakita sa Pilipinas .  Ang tanging supplement na masabi kong na take nuon at hanggang sa ngayon ay  "red mushroom" mula sa DXN company. Sa partikular reishi mushroom coffee ang araw araw na aking iniiinom.  Kaya mula nuong 2003 hanggang 2016 nito lang mga ilang buwan nang nakaraan nairekomenda sa akin na uminom nitong " prostrate support" na ito.  Ang sa palagay kong tulong nito ay pag shrink ng prostrate at ang pag normalize ng pag ihi lalo na sa gabi.  Kung mayroon kang enlargement  di normal ang pagihi , mas nagiging madalas ang pagbisita sa washroom. Bibigyan ko nang mas malalim na pagpapaliwanag o pagtalakay ang tungkol sa  enlargement of the prostrate sa ibang artikulo .