Thursday, February 16, 2017

Nettle halamang gamot para sa prostrate health art 2

Sa pagsasaliksik maraming mga impormasyon ang matutunghayan sa ibat ibang sakit na nalulunasan ng natural at ng synthetic na gamot.  Sa dami nga nito hindi na natin malaman ano ang dapat na gamitin.  Kaya't  ang magagawa lang ng blog na ito ay ibigay sa inyo ang mga impormasyon na makakatulong hindi ito rekomendasyon para inyong sundin may mga propesyunal para dito. Para sa akin kailangan ko rin ang mga impormasyong ito para mas maunawaan ano ang mga sakit , bakit ito nangyayari at ano ang mga naging karanasan na sa paglunas sa mga ito. Kayat sa pagbabahagi ng mga datos na ito lalagyan ko ng mga tanda ang mga artikulo para matukoy kung ito ay pang ilan na sa pareho ding usapin na tinatalakay ngunit naiiba lang ang laman.

Sa usapin ng problema sa prostrate natalakay sa nakaraan na may iniinom akong prostrate health support supplement ito ang link sa nabanggit na artikulo 

http://searchforpersonalhealth.blogspot.ca/2017/01/tuloy-tuloy-na-pag-inom-ng-supplement.html  -art1


Sa nakaraan di natalakay kung ano ba ang prostrate at paano ito nagiging problema ;

The prostate (from Ancient Greek προστάτης, prostates, literally "one who stands before", "protector", "guardian"[1]) is a compound tubuloalveolar exocrine gland of the male reproductive system in most mammals.[2][3] It differs considerably among species anatomically, chemically, and physiologically.
The function of the prostate is to secrete a slightly alkaline fluid, milky or white in appearance, that in humans usually constitutes roughly 30% of the volume of the semen along with spermatozoa and seminal vesicle fluid.[4] Semen is made alkaline overall with the secretions from the other contributing glands, including, at least, the seminal vesicle fluid.[5] The alkalinity of semen helps neutralize the acidity of the vaginal tract, prolonging the lifespan of sperm. The prostatic fluid is expelled in the first ejaculate fractions, together with most of the spermatozoa. In comparison with the few spermatozoa expelled together with mainly seminal vesicular fluid, those expelled in prostatic fluid have better motility, longer survival and better protection of the genetic material.
The prostate also contains some smooth muscles that help expel semen during ejaculation. https://en.wikipedia.org/wiki/Prostate

Ayon sa wikepedia ang prostrate sa griyego ibig sabihin protector. Makikita naman sa larawan kung nasaan ang prostrate sa male reproductive system. Ang trabaho ng prostrate gland  ay mag "secrete" ng alkaline fluid, kasama ang sperm. Ang semilya ng lalake ay alkaline na nag neutralisa ng acidity ng vaginal tract at nagpapatagal din ng buhay ng semilya,  Ang prostatic fluid ay unang lumalabas at sumusunod ang semilya. 

Benign prostatic hyperplasia (BPH) occurs in older men;[25] the prostate often enlarges to the point where urination becomes difficult. Symptoms include needing to urinate often (frequency) or taking a while to get started (hesitancy). If the prostate grows too large, it may constrict the urethra and impede the flow of urine, making urination difficult and painful and, in extreme cases, completely impossible.

Ang partikular na tinatalakay natin dito ay itong BPH na nangyayari sa may idad na kung saan ang prostate gland ay lumalaki at nagiging mahirap ang pag ihi. Ang mahirap na pagihi ay posible ding magmula sa ibang dahilan ngunit ang BPH ay mas laganap sa older person.
Dahilan ng paglaki ng prostrate gland

Ang sinasabi sa mga research ang dahilan ng paglaki ng prostrate gland ay dahil sa pagdami ng mga cells ( hyperplesia). Ang dahilan ng pagdami nito ay di pa rin natutuklasan. Ang sinasabi ay tungkol sa madaming factors, yong tungkol sa  androgens ( male hormones) , estrogens at iba pang mga usapin tungkol sa cell. 

Ano ang mga posibilidad na magawa sa paglaki ng prostrate gland ; 

Kung naiipit ang daanan ng pag ihi ng mga lalake , mas magiging madalas ang iyong pagihi na pwedeng magkaroon ka ng impeksyon.  Pwedeng maapektuhan ang daanan ng ihi o maapektuhan din ang bato ( kidney) o liver. Kaya kailangang matutunan kung paano maimanage ang ganitong problema na BPH. 

Ang mahalaga sa ngayon ay maiwasan na lalo pang lumaki ang prostrate gland na lalong magpapahirap sa pagihi kayat dapat ay patuloy lang na maabot na maging normal ang daloy ng pagihi at maiwasan ang impeksyon. Kaalinsabay ay ang pagtuklas din kung paano mapapaliit ang prostrate gland na siyang dahilan ng panggagalingan ng problema. 

# Tuloy tuloy na paginom ng supplement na makakatulong sa prostrate health
http://searchforpersonalhealth.blogspot.ca/2017/01/tuloy-tuloy-na-pag-inom-ng-supplement.html  -art1

-# http://www.fhfn.org/forget-prostate-problems-natural-treatments/

Sa artikulong ito tungkol sa problema sa prostrate inirerekomenda ang natural na pagmanage ng BPH

  Paggamit ng corn silk 
Pakuluan ang 4 na cups ng tubig at ilagay ang 6 na fresh corn. Kapag ito ay kumulo na, palamigin at kunin o isalin inumin ang katas ng mais tatlong beses sa araw araw.  Sa aking palagay makakatulong ang pag inom ng corn silk tea para maging tuloy tuloy ang daloy ng pag ihi. 
Apple Cider Vinegar
Ang pag inom ng ACV ay makakatulong sa enlarged prostrate dahil sa ito ay mayroong astringent properties na nakakatulong sa pagpapaliit ng namamagang prostrate glands. Tumutulong din ito sa pagbawas ng timbang at makakatulong sa kumplikasyon na dulot ng enlarged prostrate UTIs. 
Paghaluin ang 1 - 2 tbsp ng unfiltered ACV at 1 tbsp ng honey sa maligamgam na tubig at inumin ito dalawang beses sa mag hapon.
Maari ding gamitin ang solusyon ng 1 cup ng ACV sa bathtub at magbabad sa loob ng 10 hanggang 15 minuto , ilang beses sa loob ng isang linggo
Sitz Bath
A contrast sitz bath is a soothing and effective remedy for enlarged prostate because it will help you relax the pelvic muscles, reduce swelling and promote healing. On the other hand, the cold bath will ease the pain.
  • First of all, fill your bathtub with warm water and add half a cup of Epsom salt to it.
  • After that, fill another bathtub with cold water and add several drops of lavender essential oil to it.
  • You should first sit in the bathtub with hot water up to your waist and sit there for 3 minutes.
  • Then, sit in the bathtub with cold water and stay for 1 minute.
  • Do this 2 more times. The last bath should always be in the cool water.
  • Enjoy a sitz bath a few times each week.
Note:Do not follow this remedy if you have acute bacterial prostatitis.
Rye Grass Pollen Extract
Three types of grass pollen are used in the preparation of rye grass pollen extracs – rye, timothy and corn. A review of study was published in BJU International which says that men who were taking rye grass pollen extracts has improvement in their symptoms compared to those who were taking a placebo.
This extract is able to help you prevent the need to get up during the night and use the bathroom. It can also help men urinate more completely, so there is less urine left in the bladder afterwards.
Stinging Nettle
Its root contains essential bioactive phytochemicals that helo shrink prostate tissue so it can lessen BHP symptoms. It can also be used to encourage the elimination of inflammatory wastes through urination because it is a natural diuretic.
All you have to do is to add 1 teaspoon of dried nettle leaves in a cup of hot water, steep for 10 minutes and then strain it. You should drink this tea 2-3 times on a daily basis.
Another solution is to take a stinging nettle supplement. The usual amount is 300 mg daily. However, you should first consult a doctor before taking a supplement for the correct dosage for your condition.
Source: naturalherbsandmedicine.com
                     http://www.barenaturaltruth.com/natural-cures-enlarged-prostate/

Ang mga impormasyon sa itaas ay mga datos na maaring magamit sa pangunawa at paano bigyan ng solusyon ang problema sa prostrate gland ngunit kailangang sumangguni kayo sa dalubhasa para mas magabayan .