Saturday, January 28, 2017

Pangangalaga sa Mata

Isa sa pinakamahalagang parte ng katawan ang mata dahil napakahirap isipin na mawalan ka ng paningin . Ang mga di na nakikita sabik na makakita at di nila kailangang pangalagaan ang kanilang mata  dahil sa kanila inaasam nila na makakita yon ang prioridad . Ang dati nang nakakakita kung di "conscious" di alam ang pangangalaga sa katawan ay malaking maging epekto sa pang araw araw na buhay ng isang normal ang paningin.  Kaya dapat na pahalagahan ang pag iiingat at pag aalaga sa mga mata. 

Sa ngayon na henerasyon ng internet lahat ata ng bagay ay nakaugnay na sa internet at ang paggamit ng computer ay isa nang pangangailangan at kung palagian kang gumagamit nito ay tiyak na unti unting pinahihina nito ang iyong paningin, lalo na sa mga may idad bukod sa paghina ng katawan dahil sa idad  dagdag pa ang paggamit ng computer na lalo pang pahihirapan ang iyong mga mata. Sa aking karanasan at estado kailangan ko ang computer sa araw araw kung kayat tiyak akong hihina ang aking paningin kung kayat pinakamahalaga na makapag saliksik paano iwasang humina ang mga mata at pangalagaan ito.  Mayroon na akong artikulo na nagawa nuon tungkol sa paghina o paglabo ng mga mata , bagamat general ang nilalaman nito nais kong muling idagdag pa ang ilang artikulo na may kinalaman sa usapin ng pangangalaga sa mata at ito ay akin mismong gagawin. 

       http://searchforpersonalhealth.blogspot.ca/2015/05/paghina-o-paglabo-ng-mga-mata.html

Sa aking pagsasaliksik o patuloy na pagsubaybay sa aking FB account tuloy tuloy ang mga artikulong lumalabas sa usapin ng kalusugan na aking naiisave sa aking page , isa sa aking hinahanap ay ang tungkol sa usapin ng pangangalaga sa mga mata. Ang  artikulo sa ibaba ang  nagbigay pansin sa akin; 

TAKE THREE TABLESPOONS A DAY-THIS REMEDY WILL IMPROVE YOUR VISION AND MAKE YOUR HAIR GROW FASTER

At the beginning of this article you need to know that many people who have problems with their hair also have a problem with weak eyesight. However there is no need to panic because nature offers you many solutions for these problems. And now here in this article we will show you the recipe for this amazing mixture that will solve your problems 
Namely all you have to do is eat this healthy mixture and soon your vision and the health of your hair will be improved. After only few days you will notice an improvement and you will feel a lot better. The best thing about this remedy is that it is very easy and simple to prepare it and it will not take too much of your time.
Necessary ingredients:
 • 200 grams of linseed oil
 • 4 lemons
 • 1 kilogram of honey
 • 3 small garlic clover
 • Preparation 
For preparing this remedy first you need to clean the garlic and put it in the blender along with the lemons. Now mix nicely these ingredients. Next thing you need to do is add the linseed oil and the honey and blend nicely the mixture. Then you need to put the obtained mixture in a jar. Close nicely the jar and store it in the fridge.
 • As for the consummation you need to take one tablespoon of this mixture half an hour before your meal. However you need to note that for consuming this remedy you must use a wooden spoon. Consume this mixture three times a day before each meal.
  This mixture will help you improve your overall health and will protect you from various different illnesses. In only several days you will notice a significant improvement. That is why you need to start using this remedy and recommend it to your friends and family.
  http://intellectunchained.com/take-three-tablespoons-day-remedy-will-improve-vision-make-hair-grow-faster/
 • Ang agam agam ko sa artikulo sa itaas ay tungkol sa "linseed oil". Sa aking pagsasaliksik ang linseed oil ay galing din sa flaxseed  at dalawang klase ito  isang edible at di edible . Ang di edible  ay yong linseed oil na ginagamit sa preservation ng  mga kahoy , isang halimbawa dito ay gamit sa mga furnitures , kaya mayroon namang isang klase yong edible.  
Kaya di lahat ng mga artikulo na naka post ay posibleng totoo , kaya ang mga ito ay dapat lang na itratong mga impormasyon at hindi  " medical or nutrition advice". Mabuting sumangguni sa mga doktor at propesyunal.