Wednesday, January 11, 2017

Palagian na lang bara ang ilong o sinusitis

Ang pagbabara ng ilong sa inglis ay tinatawag na "sinusitis" at kung palagian na lang itong nararamdaman  masasabing ito ay "acute sinusitis".  Kapag mayroong sinusitis nahihirapan ang taong huminga , nanakit ang palagid ng ilong , mata , mukha at nagdudulot din ng sakit ng ulo. Ang pagbabara ng ilong o pamamaga ng mga sinus ay nanggagaling sa infection,  allergy at iritasyon ng mga sinuses.  Sa larawan makikita at mahahambing ang  natural na mga sinus  at mayroong sinusitis . Sa larawan sa itaas  makikita na walang sipon " mucus"  ngunit sa ibaba makikita na mayroon nang sipon at nagkakaroon na ng pagbabara sa daanan ng mga sinus . Ang pamumuo ng sipon 'o mucus"  ay dahil sa mga allergy na naaamoy at nagreresulta ng infection , ang pagkakaroon ng mucus ay natural na reaksyon ng sinus , pagkakaroon ng "mucus" o sipon para labanan ang infection na dulot ng bacteria. 

Ang pagkakaroon ng sinusitis ay hindi na bago sa aking asawa dahil sa Pilipinas ,  maliit pa siya ay sipunin na siya at masasabing "acute sinusitis" na ang kanyang karamdaman na ito.  Nagbago lang ito ng  mapunta siya dito sa Canada . Malaking epekto sa di na pagsumpong ng kanyang sinusitis ay ang magandang klima dito sa Canada , nabawasan ang kanyang allergy na siyang nagdudulot sa kanya ng sinusitis.   Bagamat masasabing malaking kabawasan na ang di niya pagkakaroon ng sinusitis hindi pa rin ito nawala ng tuluyan  dahil ngayong sa panahon ng tag lamig o winter , di maiiwasan ang pagbabara ng kanyang ilong o masasabing  sumusumpong na naman ang "sinusitis" . 

Kayat dahil nga dito  kailangan magkaroon ng lunas sa kanyang pagbabara ng ilong at sa pagsasaliksik  natunghayan ang mga sumusunod na  impormasyon na posibleng makatulong partikular sa  amin ang natural na pagbigay ng solusyon sa mga ganitong karamdaman ay kinakailangan dahil  dito kailangan mo pang makipag appoint sa duktor at bibili ka pa ng gamot kaya dagdag na gastos.  At sa paniniwala sa natural na paggagamot mas binibigyan namin ito ng prioridad dahil sa maraming bagay ; 


"Mula sa facebook  http://www.healthyfoodhouse.com/mix-2-ingredients-say-goodbye-sinusitis-phlegm-flu-rhinitis/

The most common of these is sinusitis that represents inflamed and swollen sinuses, triggered by an allergic, bacterial, fungal, and viral infection. The most frequent symptoms of this condition are thick nasal mucus, headaches, cough, congestion, clogged nose, fatigue, and facial pain.
To resolve this health issue, there is no need to over the counter drugs and antibiotics. You can simply turn to the natural remedies and learn how to deal with this unpleasant condition once and for all:
The two ingredient recipe to cure sinusitis, phlegm, flu, rhinitis and others:
  • 1 medium-sized ginger root
  • 200 ml/ 6.7 oz. Apple cider vinegar
Directions
First, grate the ginger and mix it with 2 dl. apple cider vinegar in a glass bowl. Pour mix in a glass jar and seal with a lid well. Store and keep it at a room temperature for ten days. Shake the remedy occasionally so you get best effects.
Consumption
To get the most favorable effects, place head over the jar and cover it with a towel. Start inhaling the mix’s aroma. Proceed for 5-10 min. Next, before going to bed, take a handkerchief, soak it in the mixture and place it on your neck.  Let the cloth sit overnight.
Repeat therapy for a couple of days until you witness positive effects.
And you are dealing with sinusitis, here is a second ginger recipe that will help you with it:
First, boil 50 grams of ginger root. Remove from heat and inhale with a towel over your head. The ginger spiciness will relieve the sinuses and help you with congestion problems.
Nothing works better than natural cures, so we strongly advise you to try these two recipes before anything prescribed.
Ayon sa impormasyon dalawang paraan ang maaring preparasyon para maginhawahan sa sinusitis ang una  ay ang paghahanda ng sangkap ng luya at apple cider vinegar sa isang jar na kailangang itabi pa ng 10 araw bago gamitin . Ang paggamit nito ay sa pamamagitan ng paglanghap ng aroma ng naihandang sangkap.  Ang ikalawa naman ay pagpapakulo ng luya at paglanghap din ng aroma ng pinakulong luya. Sana ay makapagbigay kayo ng  comments kung ang sakit na sinusitis ay inyong naranasan ,  at o ganito rin ang inyong naging solusyon o mayroong iba