Saturday, November 1, 2014

(MAM) Gamit ang baking soda labanan ang sipon at flu

Ang artikulong ito ay hango sa MAM (November 1,2014)

Dito sa Canada ay papasok na ang Winter at sa ibang lugar man  maging sa Pilipinas ay tag lamig na rin dahil sa papalapit na kapaskuhan kung kayat  marami ang posibleng magkaroon ng sipon o flu kaya't mahalaga itong artikulo na ito na ngayon ko rin natunghayan na isang produkto na palagian nating nakikita sa ref ng mga bahay ay maaring palang gamiting gamot sa sipon o flu , pag aralan pa rin ano ba ang epekto ng baking soda ( sodium bicarbonate). Ang mahalaga ay may mga alternatibong paraan at hindi na lang "over the counter drugs" ang iinumin para sa mga sakit.


Baking Soda, also known as Sodium Bicarbonate, is derived from a natural occurring mineral and is one of the safest substances around.  Since baking soda is extremely alkaline it will alkalize the entire system, reducing acidosis systemically.
 
It works to balance your body’s pH levels by neutralizing any acidity. This helps maintain the pH balance in your bloodstream.  In, “Arm & Hammer Baking Soda Medical Uses,” published in 1924, Dr. Volney S. Cheney recounts his clinical successes with sodium bicarbonate in treating colds and flu cases:
“In 1918 and 1919 while fighting the ‘flu’ with the U. S. Public Health Service it was brought to my attention that rarely anyone who had been thoroughly alkalinized with bicarbonate of soda contracted the disease, and those who did contract it, if alkalinized early, would invariably have mild attacks.  I have since that time treated all cases of ‘cold,’ influenza and LaGripe by first giving generous doses of bicarbonate of soda, and in many, many instances within 36 hours the symptoms would have entirely abated.  Further, within my own household, before Woman’s Clubs and Parent-Teachers’ Associations, I have advocated the use of bicarbonate of soda as a preventive for ‘colds,’ with the result that now many reports are coming in stating that those who took ‘soda’ were not affected, while nearly everyone around them had the ‘flu.’
Cheney also stated that those who took daily doses of baking soda on his advisement reported that they were among the few that didn’t get the flu when it rampaged through their schools.

Ano ang hakbang na gagawin para gamitin ang baking soda para sa sipon o flu;

Nuong 1992 alam ng mga tao ang paggamit ng baking soda para sa sakit ngunit sa ngayon ito ay nakalimutan na; 

Madali lamang ang paghahanda  at paggamit ng baking soda kailangan lamang na paghaluin ang baking soda at tubig pagkatapos ito ay inumin. Ang paraang ito ay nirekomenda ng Arm and Hammer Company para sa sipon at impluwensiya nuong taong 1925.

Day 1: Uminom ng anim na doses ng kalahating kutsarita ng baking soda sa isang cup ng tubig. Uminom ng tig dalawang oras na pagitan.

Day 2:  Uminom ng kabuoang anim na doses ng kalahating kursarita ng baking soda sa isang cup ng tubig. Uminom ng tig dalawang oras na pagitan.

Day 3: Uminom lang tig dalawang doses, isa sa umaga at sa gabi. 

Ipagpatuloy ang pag inom ng 1 dose sa umaga hanggang mawala ang sakit.