Tuesday, October 28, 2014

Artikulo para sa kalusugan mula sa "March Against Monsanto"


March Against Monsanto ay isang pandaigdigang kilusan laban sa Monsanto Corporation at GMO. Sino ba itong Monsanto Corporation at bakit nag karoon ng kilusan laban sa kumpanyang ito at bakit pandaigdigan.

Nabuhay ang kilusang ito sa pangunguna ni Tami Canal ng magkaroon ng di pagpapatupad sa California Proposition 37 , na kung saan itinatakda nito na magkaroon ng "label" ang mga "Genetically Modified Organisms na produkto.  Salungat ang batas na ito sa "Monsanto Protection Act" na ayaw ng Monsanto na malaman ng mamamayan na mga produkto ay nag- lalaman ng "GMO". 

Mula dito tuloy tuloy hanggang sa kasalukuyan ang pag laban ng "MAM" laban sa Monsanto , patuloy na pangangampanya nito para maunawaan ng tao ang GMO at makaisa ang mga consumers na huwag tangkilikin ang Monsanto at GMO. 

ANO ANG GMO? ( GENETICALLY MODIFIED ORGANISMS) 

Ayon sa wikipedia "

A genetically modified organism (GMO) is an organism whose genetic material has been altered using genetic engineering techniques. Organisms that have been genetically modified include micro-organisms such as bacteria and yeast, insects, plants, fish, and mammals. GMOs are the source of genetically modified foods and are also widely used in scientific research and to produce goods other than food. The term GMO is very close to the technical legal term, 'living modified organism' defined in the Cartagena Protocol on Biosafety, which regulates international trade in living GMOs (specifically, "any living organism that possesses a novel combination of genetic material obtained through the use of modern biotechnology").

This article focuses on what organisms have been genetically engineered, and for what purposes. The article on genetic engineering focuses on the history and methods of genetic engineering, and on applications of genetic engineering and of GMOs. Both articles cover much of the same ground but with different organizations (sorted by organism in this article; sorted by application in the other). There are separate articles on genetically modified crops, genetically modified food, regulation of the release of genetic modified organisms, and controversies.


Ang GMO ay sumasaklaw sa lahat ng organismo kung kaya't  malaking bahagi dito ang pagkain at pinagmumulan ng pagkain sa lupa at sa tubig. Ang pananaw ng "MAM'  ang lahat ng GMO's lalo na pagdating sa pagkain ay sumisira sa angking sustansiya nito at bagkus nagdudulot pa ng sakit. Bukod dito ang mga gamit  para sa mga tanim "halimbawa pesticides ay  lalong umaapekto sa mga pagkain at hindi lang pagkain pati na ang natural na kalikasan. Kung kaya't ang laban ng MAM ay lagyan ng label ang lahat ng produkto na may GMO'  ngunit ayaw pumayag ng Monsanto, kahit milyon milyong dolyar ang gastusin nito mapanatili lang na ligaw ang tao kung aling produkto ang may GMO's.


Sa aking pagbabasa sa facebook maraming artikulo ang naka - post dito lubhang  kapakipakinabang sa mambabasa na kung kaya't mahalaga na maibahagi ng "Search for Personal Health" ang mga artikulong ito, hindi intensyon ng SPH ang agawin ang copyright ng mga artikulo , mas pa na kailangang malaman ng mambabasa ang idinudulot ng GMO's sa mga pagkain at sa katawan ng tao.


Napakaraming artikulo na hindi dapat mapalampas ng mga mambabasa dahil magagamit nila ang mga laman ng artikulo para sa kanilang problemang pangkalusugan,  iba naman ay pampalakas at pampaganda. Ang SPH ay para sa personal na kalusugan kung kaya't mga artikulo ng MAM ay tumutugma sa layunin ng SPH.

Kaya't sa mga susunod na artikulo ay matutunghayan na ninyo ang mga artikulo..