Thursday, September 25, 2014

Test Result sa Vertigo

Ang sakit na "vertigo" ay nilathala dito. Ipinaliwanag sa sulatin na ito ito ay isang pakiramdam na umiikot ang paligid at nawawalan ng balanse ang katawan. Ito ay inuugnay sa diperensiya sa loob ng tenga or "vestibular" nerves.

Matagal na akong nakakaramdam ng pagkahilo, pagsusuka at pagsama ng katawan kapag ako ay nasa loob ng kulob na sasakyan. Kaya't ang hinila namin ng aking asawa ako ay may "vertigo" kaya dito sa eksamen gamit ang ibat ibang test nalaman ko ang problema. 


Sa naunang artikulo "pagpapatest sa sakit na vertigo" sinabi nating i- popost ko ang resulta ng vertigo test sa akin kaya't  nandito ang detalye ; 

Unang eksamen;  Tympanogram

Habang naka upo ako ay nagpasok ng instrumento  sa kanan tenga at  test ito para may ugong na maririnig ang doktor at pagkatapos ang kaliwang tenga naman ang pinakinggan. 


Pangalawang eksamen ;  Audiometric examination
Pinagsuot ako ng headset na nakaugnay sa isang aparato na kung may maririnig akong mga tunog,huni at iba"ibang tunog mula sa mahina ,katamtaman at malakas ay akin pipindutin ang aparato , ginawa ito sa magkabilang tenga 

Tympanogram at Audiometric examination ay normal hearing thresholds on the  left ear. Mild conductive hearing loss on the right ear.

Pangatlong eksamenVideonystagmography


Evaluation of eye movement as well as analysis of nystagmus was performed using a battery of test which includes 3 main evaluative test for balance namely:OCULAR MOTOR,POSITIONAL and CALORIC TEST


Pinagsuot ako ng goggle na salamin sa mata pinahiga ako at may nakaharap na isang malaking screen na white kung saan mapapanood ko at makikita ang mga bilog na kulay green na ilaw at susundan ko ng mata lang ang gumagalaw at di dapat kumukurap .

Sumunod naman ang checkered na color black and white ang susundan ng mata ko na di kumukurap ,,simula sa mabagal hanggang sa pabilis ng pabilis.


Sandali ako pinapipikit at muli ididilat ang mata ko.


Sumunod naman ay ang pinasukan ako ng instrumento sa tenga ..nakasuot pa rin ang gaggle sa mata ko at nilagyan ng takip ..pero kailangan nakadilat pa rin ang mata ko habang may hangin mainit na pumapasok sa tenga ko una sa kanan tenga  


Dito nakaramdam na ako ng sobrang pagkahilo ,pagsama ng pakiramdam na parang nasusuka ako at parang natatae at sumakit ang kalamnan ko at nararamdaman ko na nanunuot sa loob ng ulo ko ang mainit na hangin sa loob ng tenga ko .

Sumunod naman ay sa kaliwang tenga naman ginawa ang ganoon paraan na labis ng kinasama at hilo na ako at medyo nakakaramdam na ako ng sakit sa loob ng kaliwang tenga ko habang dapat dilat bawal ang laging pagkurap ng mata.


Rest ng ilan sandali lamang at pinapaiwas na pumikit .

Sumunod naman ganoon paraan pa rin kaya lang malamig na hangin naman ang ipapasok sa loob ng tenga kanan muna at pagkatapos ay kaliwa naman .

Halos masama -masama na ang pakiramdam ko sa mga examination pinagdaanan ko .

ang huling ginawa sa akin na suot ko pa rin ang gaggle na may takip ..na nakadilat ang mata ko kahit nakatakip ang mata ko ..namomonitor ng doktor ang ginagawa sa akin sa pamamagitan ng computer na pinapanood nila ng isang kasama namin saloob ng examination area na isang doktor din na babae.

habang nakahiga ako na medyo nakalawit ng kaunti ang ulo ko sa higaan ng kama ..na nakadilat ang mata ay ako ay paupong binangon sa kaliwa.


ganoon din ang paraan na ginawa ng bandang kanan naman ako paupo ,habang kahiga ng nakalawit ng kaunti ang ulo sa kama.


Matapos ang huling session na eksamen  sumama ang pakiramdam ko.  Ang naramdaman ko ay pagkahilo, parang masusuka  at parang madudumi at lahat ng kalamnan ay masasakit. Kung kaya't pagdating sa bahay ay  nagpahinga ako , natulog at  bumangon pagkatapos ng isang oras ganun pa rin ang pakiramdam. Naalala ko ang duktor na nagsabing dapat hwag ipikit ang mga mata, kung kaya't nagpahinga na lang ako. 

Ang mga sumusunod ay ang naka sulat na dokumento ng mga resulta ng eksamen; 

Sept.24 ,2014 

Ayon sa duktor na bumasa ng findings normal ang naging resulta nakita lang na mahina ang pandinig ng aking kanang tainga. Dagdag ay mahina din daw ang naturalisa ko sa pagbiyahe kung kaya't ako ay nahihilo. Nagbigay din ng libro ang duktor para sa mga ehersisyo para sa pagkakaroon ng hilo.